FDA aanvaardt Biogen's aanvraag voor een nieuw medicijn en verleent prioriteit aan de beoordeling van Tofersen voor een zeldzame, genetische vorm van ALS

29-07-2022

- SOD1-ALS is een zeldzame genetische vorm van ALS die ongeveer 330 mensen in de VS treft, progressief is, leidt tot het verlies van dagelijkse functies en uniform fataal is.

- Als tofersen wordt goedgekeurd, zou het de eerste behandeling zijn die zich richt op een genetische oorzaak van ALS.

- Uit gegevens over 12 maanden die in de aanvraag zijn opgenomen, blijkt dat een vroegere start van tofersen de achteruitgang vertraagt op het gebied van klinische en ademhalingsfuncties, kracht en levenskwaliteit.

Biogen heeft vandaag aangekondigd dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een New Drug Application (NDA) heeft aanvaard voor tofersen, een onderzoeksmedicijn voor superoxide dismutase 1 (SOD1) amyotrofische laterale sclerose (ALS). De aanvraag werd prioritair beoordeeld en kreeg als actiedatum 25 januari 2023 van de Prescription Drug User Fee Act. De FDA heeft opgemerkt dat zij momenteel een vergadering van het adviescomité voor deze aanvraag plant, op een nog te bepalen datum. De gemiddelde levensverwachting voor mensen met ALS is drie tot vijf jaar vanaf het begin van de symptomen. Er bestaat momenteel geen gerichte behandeling voor SOD1-ALS.  

"De beschikbare gegevens tonen aan dat tofersen het potentieel heeft om een betekenisvol verschil te maken voor mensen met SOD1-ALS," zei Priya Singhal, M.D., M.P.H., hoofd van Global Safety and Regulatory Sciences en Interim Head of R&D bij Biogen. "Het versnelde goedkeuringsproces van de FDA biedt de mogelijkheid om tofersen zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor mensen die aan deze fatale, neurodegeneratieve ziekte lijden. Als tofersen wordt goedgekeurd, zal het de eerste behandeling zijn die zich richt op een genetische oorzaak van ALS en we hopen dat dit de weg vrijmaakt voor verdere vooruitgang in deze meedogenloze ziekte."

Biogen streeft naar goedkeuring van tofersen volgens het versnelde goedkeuringspad van de FDA, gebaseerd op het gebruik van neurofilamenten als een surrogaat biomarker waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze klinisch voordeel voorspelt. Neurofilamenten zijn normale eiwitten die in gezonde neuronen worden aangetroffen, maar die in bloed en hersenvocht toenemen wanneer schade is toegebracht aan neuronen of hun axonen, en die een marker van neurodegeneratie zijn. Bij ALS is gebleken dat hogere niveaus van neurofilamenten een snellere achteruitgang van de klinische functie en een kortere overleving voorspellen. De resultaten van de Tofersen-studie suggereren dat verlagingen van de neurofilamenten voorafgingen aan en een vertraging voorspelden van de achteruitgang op het gebied van klinische en ademhalingsfunctie, kracht en levenskwaliteit. Biogen is bezig met het genereren van gegevens en het afronden van het bevestigende datapakket met de FDA.
"De 12-maanden resultaten toonden aan dat personen met SOD1-ALS die eerder begonnen met tofersen een langzamere achteruitgang ondervonden in klinische en respiratoire functie, kracht en kwaliteit van leven. Dit zijn kritische maatstaven voor mensen die leven met deze verwoestende ziekte," zegt Timothy Miller, M.D., Ph.D., hoofdonderzoeker van VALOR en ALS Centrum co-directeur aan de Washington University School of Medicine, St. Louis. Louis. "Voor mensen in mijn kliniek die leven met SOD1-ALS, kan tofersen de snelle progressie van hun ziekte en de impact die het heeft op hun leven, op een zinvolle manier vertragen."

De tofersen NDA bevat resultaten van een fase 1-studie bij gezonde vrijwilligers, een fase 1/2-studie waarin oplopende doseringsniveaus worden geëvalueerd, de fase 3 VALOR-studie en de open-label-extensiestudie (OLE). Ook opgenomen zijn de meest recente 12-maands geïntegreerde resultaten van VALOR en de OLE-studie, onlangs gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van het European Network to Cure ALS (ENCALS).

Zoals eerder gemeld in oktober 2021, voldeed VALOR, een zes maanden durende fase 3 gerandomiseerde studie, niet aan het primaire eindpunt van verandering van baseline tot week 28 in de Revised Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale. Er werden echter trends waargenomen van verminderde ziekteprogressie op meerdere secundaire en verkennende eindpunten. De geïntegreerde gegevens over 12 maanden toonden aan dat eerdere start van tofersen leidde tot aanhoudende vermindering van neurofilament, een marker van neurodegeneratie en vertraagde achteruitgang op meerdere werkzaamheids-eindpunten.

In de gegevens over 12 maanden waren de meest voorkomende ongewenste voorvallen (adverse events, AE's) bij deelnemers die tofersen kregen in VALOR en de OLE-studie hoofdpijn, procedurepijn, vallen, rugpijn en pijn in de ledematen. De meeste bijwerkingen in zowel VALOR als het OLE-onderzoek waren mild tot matig van ernst. Ernstige neurologische voorvallen, waaronder myelitis, radiculitis, aseptische meningitis en papilledema, werden gemeld bij 6,7 procent van de deelnemers die tofersen kregen in VALOR en haar OLE.

Tijdens de evaluatieperiode van de FDA zal Biogen zijn programma voor vroege toegang tot tofersen, met deelnemers in meer dan een dozijn landen, voortzetten. De open-label uitbreiding en Fase 3 ATLAS studie bij presymptomatische personen met een SOD1 genetische mutatie blijven lopen. Biogen is actief in gesprek met andere regelgevende instanties over de hele wereld en zal updates geven wanneer dat nodig is.

Over Tofersen
Tofersen is een antisense medicijn dat wordt geëvalueerd voor de potentiële behandeling van SOD1-ALS. Tofersen bindt zich aan SOD1-mRNA, waardoor het kan worden afgebroken door RNase-H in een poging om de synthese van SOD1-eiwitproductie te verminderen. Naast de lopende open-label uitbreiding van VALOR, wordt tofersen onderzocht in de fase 3 ATLAS studie die is ontworpen om te evalueren of tofersen het klinische begin kan vertragen wanneer het wordt gestart bij presymptomatische personen met een SOD1 genetische mutatie en biomarker aanwijzingen van ziekteactiviteit. Biogen heeft tofersen in licentie gekregen van Ionis Pharmaceuticals, Inc. in het kader van een samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkeling en licentie.

 

Nieuwe gegevens na twaalf maanden over tofersen wijzen op een klinisch betekenisvol voordeel voor mensen met SOD1-ALS

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové

Bron: Biogen.com Newsroom

Share