Doe een gift

Giften in Memoriam

Geef een doorlopende opdracht

 

Kan je de liga helpen?


Natuurlijk! 

Zelfs met kleine bedragen. Alle bedragen zijn welkom want ER BESTAAT NIET ZOIETS ALS EEN TE KLEINE DONATIE, iedere cent helpt.

 

Gewone gift

Vanaf elke storting van € 40 over een heel jaar krijg je bovendien het daaropvolgende jaar een fiscaal attest. Giften vanaf 40 euro per jaar geven in België recht op een belastingvermindering van 45%. Dit betekent bijvoorbeeld dat een gift van € 100 je eigenlijk maar € 55 "kost".

Voorwaarden fiscaal attest

Ik heb een gift gedaan aan een vereniging of instelling. Heb ik recht op een belastingvermindering?


ALS Liga fiscale attesten.pdf

Je krijgt ook voor elke gift, een aan jou persoonlijk gerichte dankbrief toegestuurd.

De ALS Liga België wordt gestimuleerd, gemotiveerd en beheerd door mensen die dicht bij de ALS problematiek staan. De boekhouding is daarenboven transparant. Je gift wordt gebruikt op de manier waarop jij het aangeeft

Wij werken professioneel met het enthousiasme van de amateur. Alle medewerkers, of ze nu vrijwilliger zijn of niet, zijn behept met éénzelfde idee: onze liefste broer, zus, echtgenoot, vrouw, vriend, vader of moeder helpen met al onze gezonde kracht en energie.

Maar daarom hebben wij ook JOUW hulp nodig, hoe klein of hoe groot je ze zelf ook inschat. Voor ons is elke hulp van ONSCHATBARE waarde.

Je kunt je bijdrage storten op:

KLIK HIER EN DONEER:

BE28 3850 6807 0320 en BIC BBRUBEBB

ALS Liga België vzw

 

giften    

Bedankt!

Tevens willen wij hier van de gelegenheid gebruik maken om iedereen nog eens extra te bedanken voor de vele kleine en grote giften die we mochten ontvangen de voorbije jaren. Deze giften worden ingezet om de doelstellingen van de ALS Liga te kunnen verwezenlijken:

1. Korte termijn

- Informeren over ALS door middel van brochures, ALS-magazine, contactweekend en website

- Hulpmiddelen en hun onderhoud (ALS Mobility en Digitalk), zie ook onder de rubriek Projecten en Diensten

- Onderzoek naar oorzaak en behandeling van ALS in België. Wij steunen door onder andere mee te voorzien in apparatuur of modellen om dit onderzoek mogelijk te maken. Let wel we storten enkel de giften met melding "A cure for ALS" in het ALS-onderzoeksfonds dat geïnvesteerd wordt in Belgische onderzoekers.

2. Lange termijn

- Een goede ondersteuning in de thuiszorg en thuisopvang voor alle ALS-patiënten, want voor veel patiënten is het essentieel om de laatste fase van hun leven in de vertrouwde thuisomgeving te kunnen doorbrengen. Hier willen wij tevens de nodige aandacht schenken aan de rol van de mantelzorger. Om hen te ondersteunen, willen wij een netwerk van vrijwilligers opstarten.

- Voor diegenen waar thuisopvang niet mogelijk is, willen wij een gespecialiseerd opvangcentrum oprichten met de daarvoor opgeleide verpleging en ondersteuning.

 

Nogmaals van harte bedankt voor jouw steun!

Het ALS bestuur

 

Belastingvermindering voor giften

Als u 40 euro of meer schenkt, geeft de fiscus een fikse belastingverlaging. In de tabel hieronder ziet u wat u bespaart.

 

De belastingaftrek wordt een belastingvermindering.

Fiscale attesten worden uitgereikt in het voorjaar volgend op het jaar van je gift. Gedane giften geven recht op een belastingvermindering van 45% van de betaalde sommen, en niet meer op een belastingaftrek.

Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

De bepalingen onder 3° tot 8° van het artikel 104, en de artikelen 107 tot 111 worden opgeheven en vervangen door het artikel 14533,§ 1, eerste lid, 1°, e, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

 

‘In Memoriam’ gift 

Memories make us who we are

They are a celebration of life and tell our stories

  

Misschien overleed een dierbare aan ALS, of misschien zorgde je voor iemand met die ziekte en is voor jou een donatie een zinvolle manier om deze persoon met respect te herinneren en te herdenken.

1. Schenk een gift op de verjaardag van je dierbare overledene of doneer een regelmatige gift door een lopende opdracht aan je bank.

of

2. Organiseer zelf een ‘in memoriam plechtigheid’ en nodig je familie en vrienden uit op een brunch, een koffie met gebakje, of eventueel een klein feestje waarop je de dierbare overledene nog een keertje in de bloemetjes zet, en vraag de genodigden of ze in plaats van een geschenk een gift willen doen aan de ALS Liga of één van haar fondsen.

of

3. Vraag je familie en vrienden om op je verjaardag een gift aan de ALS Liga over te maken als herdenking van je geliefde in plaats van een cadeautje te schenken.

 

Hoe je die gift ook schenkt, en hoe klein of groot het bedrag ook is, wees er maar zeker van dat ze in dank wordt aanvaard en zinvol wordt gebruikt voor één van onze projecten dat je zelf kiest.

Elke storting vanaf € 40 over een gans jaar is bovendien goed voor een fiscaal attest. 

 

Geef een doorlopende opdracht 

  

Geef de ALS Liga België vzw zekerheid door maandelijks een vast bedrag te storten. Hoe klein dit bedrag ook is, jouw langdurig engagement laat ons toe om ALS-patiënten blijvend te ondersteunen.

 Even op een rijtje waarom wij jouw vaste steun verdienen:

Al je stortingen worden samengeteld en als zij in het totaal minstens 40 euro bedragen op jaarbasis, dan krijg je van ons een fiscaal attest dat recht geeft op een belastingvermindering van 45% van de betaalde som.

Download het formulier op deze pagina, vul de termijn en het bedrag van je maandelijkse storting in en geef het formulier af bij je bank. De bank brengt de stortingen automatisch in orde. Je kunt de stortingen op elk moment stopzetten door je bank een seintje te geven.

Om het opdrachtformulier af te drukken en in te vullen, klik met de rechtermuisknop op het onderstaand bestand en vervolgens op "doel opslaan als ...".Permanente opdracht.doc

Share