Doe een gift

Doe een gift

Giften in Memoriam

Geef een doorlopende opdracht

Visietekst fondsenwerving ALS Liga

Kan je de liga helpen?

Natuurlijk! 

Zelfs met kleine bedragen. Alle bedragen zijn welkom want ER BESTAAT NIET ZOIETS ALS EEN TE KLEINE DONATIE, iedere cent helpt.

 

Beste mensen,

De ALS Liga België vzw is door de wet gemachtigd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.

Voor elke gift in geld vanaf 40 EUR, geschonken aan de ALS Liga België vzw, wordt na afloop van het kalenderjaar door de ALS Liga België vzw een fiscaal attest uitgereikt.

Klik HIER voor de voorwaarden fiscaal attest

De schenker kan dus giften fiscaal aftrekken vanaf 40 EUR.

Er wordt een belastingvermindering van 45% van het bedrag van de gift verstrekt.

Voor het bekomen van een fiscaal attest kan enkel een gift in aanmerking komen die gestort werd op de rekening van ALS Liga België vzw.

Voorwaarden fiscaal attest

Belastingvermindering voor giftenALS Liga fiscale attesten.pdf

De ALS Liga België wordt gestimuleerd, gemotiveerd en beheerd door mensen die dicht bij de ALS problematiek staan. De boekhouding is daarenboven transparant. Je gift wordt gebruikt op de manier waarop jij het aangeeft

Wij werken professioneel met het enthousiasme van de amateur. Alle medewerkers, of ze nu vrijwilliger zijn of niet, zijn behept met éénzelfde idee: onze liefste broer, zus, echtgenoot, vrouw, vriend, vader of moeder helpen met al onze gezonde kracht en energie.

Maar daarom hebben wij ook JOUW hulp nodig, hoe klein of hoe groot je ze zelf ook inschat. Voor ons is elke hulp van ONSCHATBARE waarde.

Je kunt je bijdrage storten op:

KLIK HIER EN DONEER:

BE28 3850 6807 0320 en BIC BBRUBEBB

ALS Liga België vzw

 

giften    

Bedankt!

Tevens willen wij hier van de gelegenheid gebruik maken om iedereen nog eens extra te bedanken voor de vele kleine en grote giften die we mochten ontvangen de voorbije jaren. Deze giften worden ingezet om de doelstellingen van de ALS Liga te kunnen verwezenlijken:

1. Korte termijn

- Informeren over ALS door middel van brochures, ALS-magazine, contactweekend en website.

- Hulpmiddelen en hun onderhoud (ALS Mobility en Digitalk).

- Onderzoek naar oorzaak en behandeling van ALS in België. Wij steunen door onder andere mee te voorzien in apparatuur of modellen om dit onderzoek mogelijk te maken. Let wel we storten enkel de giften met melding "A cure for ALS" in het ALS-onderzoeksfonds dat geïnvesteerd wordt in Belgische onderzoekers.

2. Lange termijn

- Een nog betere ondersteuning in de thuiszorg en thuisopvang (persoonsvolgend budget) voor alle ALS-patiënten, want voor veel patiënten is het essentieel om de laatste fase van hun leven in de vertrouwde thuisomgeving te kunnen doorbrengen. Hier schenken wij tevens de nodige aandacht aan de rol van de mantelzorger met ondersteuning door een netwerk van vrijwilligers. 

- Voor diegenen waar thuisopvang niet mogelijk is hebben wij meegewerkt aan het oprichten van een aangepaste zorgomgeving met de ALS-conventiecentra. Om tijdelijk uit te blazen tijdens een weekendje weg of een langer verblijf hebben we mee Middelpunt opgericht. 

 

Nogmaals van harte bedankt voor jouw steun!

Je krijgt ook voor elke gift, een aan jou persoonlijk gerichte dankbrief toegestuurd.

Het ALS bestuur

 

‘In Memoriam’ gift 

Memories make us who we are

They are a celebration of life and tell our stories

  

Misschien overleed een dierbare aan ALS, of misschien zorgde je voor iemand met die ziekte en is voor jou een donatie een zinvolle manier om deze persoon met respect te herinneren en te herdenken.

1. Schenk een gift op de verjaardag van je dierbare overledene of doneer een regelmatige gift door een lopende opdracht aan je bank.

of

2. Organiseer zelf een ‘in memoriam plechtigheid’ en nodig je familie en vrienden uit op een brunch, een koffie met gebakje, of eventueel een klein feestje waarop je de dierbare overledene nog een keertje in de bloemetjes zet, en vraag de genodigden of ze in plaats van een geschenk een gift willen doen aan de ALS Liga of één van haar fondsen.

of

3. Vraag je familie en vrienden om op je verjaardag een gift aan de ALS Liga over te maken als herdenking van je geliefde in plaats van een cadeautje te schenken.

 

Hoe je die gift ook schenkt, en hoe klein of groot het bedrag ook is, wees er maar zeker van dat ze in dank wordt aanvaard en zinvol wordt gebruikt voor één van onze projecten dat je zelf kiest.

Elke storting vanaf € 40 over een gans jaar is bovendien goed voor een fiscaal attest. 

 

Geef een doorlopende opdracht 

Geef de ALS Liga België vzw zekerheid door maandelijks een vast bedrag te storten. Hoe klein dit bedrag ook is, jouw langdurig engagement laat ons toe om ALS-patiënten blijvend te ondersteunen.Even op een rijtje waarom wij jouw vaste steun verdienen:

Al je stortingen worden samengeteld en als zij in het totaal minstens 40 euro bedragen op jaarbasis, dan krijg je van ons een fiscaal attest dat recht geeft op een belastingvermindering van 45% van de betaalde som.

Download het formulier op deze pagina, vul de termijn en het bedrag van je maandelijkse storting in en geef het formulier af bij je bank. De bank brengt de stortingen automatisch in orde. Je kunt de stortingen op elk moment stopzetten door je bank een seintje te geven.

Om het opdrachtformulier af te drukken en in te vullen, klik met de rechtermuisknop op het onderstaand bestand en vervolgens op "doel opslaan als ...".Permanente opdracht.doc

Share