Neem de ALS Liga op in uw testament en laat ook nog meer na voor uw erfgenamen

Het opstellen van een testament of nalatenschap roept vaak interessante vragen op.

Via dit artikel en deze folder proberen we enkele antwoorden te geven. 

Bezorg deze folder aan uw notaris

 

Let op! Voor Wallonië en Brussel veranderd er niets, daar blijft het duolegaat met fiscaal voordeel gewoon bestaan. 

Gratis nalaten en schenken aan ons goed doel: een maatschappelijke meerwaarde

Met het verdwijnen van het fiscaal voordeel bij duolegaat, dreigden heel wat goede doelen inkomsten te verliezen. Maar…

Liefdadigheidsinstellingen zullen vanaf 1 juli 2021 echter niet meer moeten betalen op wat ze erven. Vlaanderen schrapt dan immers ook de schenkbelasting van 5,5% die goede doelen tot dan toe betaalden op wat u aan hen schonk.

Vanaf juli 2021 is het beste alternatief dus een schenking aan ALS Liga. 

Dit is heel goed nieuws, want nu bent u er van verzekerd, dat van uw erfenis of schenking aan de ALS Liga, 100% terecht komt!

Alleen de Vlaamse Regering schaft het fiscaal voordeel van het duolegaat af. 

Het duolegaat als dusdanig wordt niet afgeschaft, alleen de mogelijkheid om op de erfbelasting te besparen. Goed om te weten: ook voor een  duolegaat dat voor 1 juli 2021 is opgenomen in een testament verdwijnt het fiscale voordeel.

 

Meer info leest u op:

https://www.testament.be

https://www.giften-legaten.be

https://www.notaris.be

https://www.vlaanderen.be/erfenis

 

Share