TRICALS : het creëren van een snelweg naar een geneesmiddel

10-07-2020

Ruben P.A. Van Eijk, Tessa Kliest, Christopher J. McDermott, Kit C.B. Roes, Philip Van Damme, Adriano Chio, Markus Weber, Caroline Ingre, Philippe Corcia, Mònica Povedano, Evy Reviers, Michael A. Van Es, Ammar Al-Chalabi, Oria Hardiman & Leonard van den Berg

Samenvatting

Er is een verandering in onze huidige aanpak van medicatie-ontwikkeling vereist om de mogelijkheid van het vinden van een doeltreffende behandeling voor patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) te verbeteren. Het doel van Treatment Research Initiative to Cure ALS (TRICALS) is om de gemeenschappelijke inspanning met de industrie uit te breiden en om ontwikkelingswegen voor medicijnen te consolideren. TRICALS is gestart met een serie vergaderingen aangaande hoe men best samenwerkend op het terrein vooruitgaat, hierbij vijf hoofdpunten in ALS-klinische proeven besprekend: (1) preklinisch vooronderzoek, (2) ontwikkeling biomarker, (3) ontvankelijkheidscriteria, (4) werkzaamheidseindpunten en (5) innovatieve proefontwerpen. Er is een behoefte aan lopende discussies aangaande deze vijf hoofdpunten in klinische proeven tussen vertegenwoordigers van academies, patiëntenverenigingen, industriepartners en financieringsorganen. De industrie staat open om de ontwikkeling van medicatie voor ALS grondig te veranderen en de tijd voor een doeltreffende therapie voor de patiënten te verkorten door het implementeren van innovaties in de biomarkerontwikkeling, proefontwerpen, en patiëntenselectie. Er is nochtans een dringende nood vanwege alle belanghebbenden voor regelgevende discussies en amendementen van de huidige richtlijnen om innovatie in de toekomstige klinische ontwikkelingslijnen met succes aan te nemen.

 

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové

Bron: Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration

TRICALS wordt mee gefinancierd door ALS Liga België.
Belgische partners in TRICALS zijn EUpALS (Evy Reviers) en het NMRC UZ Leuven (Prof Philip Van Damme). 


TRICALS: creating a highway toward a cure

Share