Amylyx Pharmaceuticals dient aanvraag in voor vergunning voor het in de handel brengen (MAA) van AMX0035 voor de behandeling van ALS

05-01-2022

UPDATE: Amylyx Pharmaceuticals kondigt EMA-validatie aan van aanvraag voor vergunning Marketing Authorisation Application (MAA) voor AMX0035 voor de behandeling van ALS

CAMBRIDGE, Mass. - Amylyx Pharmaceuticals, Inc. heeft vandaag aangekondigd dat het een aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen (MAA) heeft ingediend bij het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor AMX0035 (natriumfenylbutyraat (PB) en ursodoxicoltaurine (TURSO; ook bekend als taurursodiol)) voor de behandeling van amyotrofe laterale sclerose (ALS). 
De bij het EMA ingediende MAA is gebaseerd op gegevens van de CENTAUR-studie, een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studie van fase 2, uitgevoerd in 25 centra van het Northeast ALS Consortium (NEALS), waarin 137 volwassenen met ALS werden geëvalueerd. In deze studie toonden deelnemers die AMX0035 kregen een statistisch significante vermindering van klinische achteruitgang aan het einde van de gerandomiseerde fase van 6 maanden, zoals gemeten door de Revised ALS Functional Rating Scale (ALSFRS-R), de meest gebruikte schaal in de klinische praktijk en in klinische onderzoeken naar ALS.

In een overlevingsanalyse uitgevoerd bij alle gerandomiseerde deelnemers van de CENTAUR-studie die tot drie jaar werden gevolgd, waaronder deelnemers die AMX0035 bleven ontvangen in een open-label verlengingsfase tijdens de follow-up periode, vertoonden deelnemers die begonnen met AMX0035 tijdens de placebogecontroleerde fase van CENTAUR een 44% lager risico op overlijden vergeleken met degenen die begonnen met placebo tijdens de placebogecontroleerde fase (HR 0,56; 95% CI, 0,34-0,92). De mediane overlevingsduur gedurende de open-label lange termijn follow-up fase was 25,0 maanden (95% CI, 19,0-33,6 maanden) in de groep die startte met AMX0035 en 18,5 maanden (95% CI, 13,5-23,2 maanden) in de groep die startte met placebo, een verschil van 6,5 maanden.

Over het geheel genomen waren de gemelde percentages bijwerkingen en stopzettingen vergelijkbaar tussen de AMX0035- en de placebogroep gedurende de 24 weken durende gerandomiseerde fase; gastro-intestinale voorvallen traden echter vaker op (≥2%) in de AMX0035-groep. Gedetailleerde gegevens van CENTAUR zijn gepubliceerd in de New England Journal of Medicine (NEJM) en Muscle and Nerve.

Herziening marketingaanvragen en Fase 3 klinische studie
Amylyx heeft momenteel marketingaanvragen in behandeling voor AMX0035 voor de behandeling van ALS in Canada en de Verenigde Staten.
De rekrutering voor de wereldwijde Fase 3 klinische studie PHOENIX (NCT05021536) is aan de gang in de Verenigde Staten en Europa. De studie moet bijkomende veiligheids- en doeltreffendheidsgegevens opleveren voor AMX0035 voor de behandeling van ALS om de wereldwijde regelgevende inspanningen van Amylyx verder te ondersteunen.

Over de CENTAUR studie
CENTAUR was een multicenter Fase 2 klinische studie bij 137 deelnemers met ALS en omvatte een 6 maanden durende gerandomiseerde placebo-gecontroleerde fase en een open-label lange termijn opvolgingsfase. De studie voldeed aan het primaire eindpunt van vermindering van klinische achteruitgang zoals gemeten door de ALS Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R).
Over het algemeen waren de gerapporteerde percentages bijwerkingen en stopzettingen vergelijkbaar tussen AMX0035 en placebogroepen gedurende de 24 weken durende gerandomiseerde fase; echter, GI voorvallen traden vaker op (≥2%) in de AMX0035 groep.

De CENTAUR-studie werd gedeeltelijk gefinancierd door de ALS ACT-subsidie en de ALS Ice Bucket Challenge, en werd ondersteund door de ALS Association, ALS Finding a Cure (een programma van de Leandro P. Rizzuto Foundation), het Northeast ALS Consortium, en het Sean M. Healey & AMG Center for ALS at Mass General.

Over de PHOENIX-studie
De Fase 3 klinische studie PHOENIX (NCT05021536) is een 48 weken durende, gerandomiseerde, placebogecontroleerde, wereldwijde klinische studie waarin de veiligheid en werkzaamheid van AMX0035 (PB/TURSO) voor de behandeling van ALS verder worden geëvalueerd. Het primaire resultaat van de studie is een samengestelde maat van overleving en Amyotrofische Laterale Sclerose Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R) totale score progressie gedurende 48 weken en overleving en verdraagbaarheid gedurende 48 weken. Secundaire eindpunten zijn verandering in de langzame vitale capaciteit (SVC), gemeten zowel thuis met behulp van een zelf toegediende spirometer ter ondersteuning van virtuele gegevensverzameling als op klinieklocaties met behulp van standaard spirometrie, kwaliteit van leven door de patiënt gerapporteerde uitkomstbeoordelingen, beademingsvrije overlevingspercentages en andere maatregelen. Meer informatie over de PHOENIX-studie is te vinden op www.clinicaltrials.gov en eudract.ema.europa.eu.

Over AMX0035
AMX0035 is een gepatenteerde orale combinatie in vaste doses van twee kleine moleculen: natriumfenylbutyraat (PB), een kleine moleculaire chaperon die ontworpen is om de ongevouwen proteïne respons (UPR) te verminderen, waardoor celdood als gevolg van de UPR wordt voorkomen, en taurursodiol (TURSO; ook bekend als ursodoxicoltaurine), een Bax-remmer die ontworpen is om celdood door apoptose te verminderen. PB en TURSO werden gecombineerd in een vaste-dosisformulering in een poging om neuronale dood en disfunctie te verminderen. AMX0035 is ontwikkeld om het endoplasmatisch reticulum en de mitochondriaal-afhankelijke neuronale degeneratieroutes in ALS en andere neurodegeneratieve ziekten aan te pakken.

 

Source: Amylyx Pharmaceuticals, Inc.

Share