Amylyx Pharmaceuticals kondigt EMA-validatie aan van aanvraag voor vergunning Marketing Authorisation Application (MAA) voor AMX0035 voor de behandeling van ALS

28-02-2022

Amylyx Pharmaceuticals heeft aangekondigd dat haar aanvraag voor een Marketing Authorisation Application (MAA) is ingediend bij het European Medicines Agency’s (EMA) Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) voor AMX0035 (natriumfenylbutyraat [PB] en ursodoxicoltaurine [TURSO; ook bekend als taurursodiol]) voor de behandeling van amyotrofische laterale sclerose (ALS) is gevalideerd en wordt nu door het CHMP beoordeeld.

“De validatie van onze MAA voor beoordeling door CHMP is een nieuwe belangrijke stap in de richting van ons doel om mensen met ALS in Europa een potentiële behandelingsoptie te bieden”, zegt Stéphanie Hoffmann-Gendebien, MBA, hoofd, algemeen directeur in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) van Amylyx. “We bouwen ons Europese team uit om voorbereid te zijn om AMX0035 te lanceren mocht de CHMP-beoordeling resulteren in een positief advies, aangezien we weten dat mensen met ALS en hun families geen tijd hebben om te wachten.”

"Dank aan het grote team van mensen dat deze mijlpaal mogelijk heeft gemaakt," aldus Tammy Sarnelli, Global Head of Regulatory Affairs van Amylyx. "We kijken ernaar uit om nauw te blijven samenwerken met het EMA tijdens het MAA-beoordelingsproces."

De MAA indiening is gebaseerd op gegevens van de CENTAUR studie, een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase 2 klinische studie uitgevoerd in 25 centra van het Northeast ALS Consortium (NEALS), waarbij 137 volwassenen met ALS werden geëvalueerd. In deze studie toonden deelnemers die AMX0035 kregen een statistisch significante vermindering van klinische achteruitgang aan het einde van de gerandomiseerde fase van 6 maanden, zoals gemeten door de Revised ALS Functional Rating Scale (ALSFRS-R), de meest gebruikte schaal in de klinische praktijk en in klinische studies naar ALS.

In een overlevingsanalyse uitgevoerd bij alle gerandomiseerde deelnemers van de CENTAUR-studie die tot drie jaar werden gevolgd, waaronder deelnemers die AMX0035 bleven innemen in een open-label verlengingsfase tijdens de follow-up periode, vertoonden deelnemers die begonnen met AMX0035 tijdens de placebogecontroleerde fase van CENTAUR een 44% lager risico op overlijden vergeleken met degenen die begonnen met placebo tijdens de placebogecontroleerde fase (HR 0,56; 95% CI, 0,34-0,92). De mediane overlevingsduur gedurende de open-label lange termijn follow-up fase was 25,0 maanden (95% CI, 19,0-33,6 maanden) in de groep die startte met AMX0035 en 18,5 maanden (95% CI, 13,5-23,2 maanden) in de groep die startte met placebo, een verschil van 6,5 maanden.

Over het geheel genomen waren de gemelde percentages bijwerkingen en stopzettingen vergelijkbaar tussen de AMX0035- en de placebogroep gedurende de 24 weken durende gerandomiseerde fase; gastro-intestinale voorvallen traden echter vaker op (≥2%) in de AMX0035-groep. Gedetailleerde gegevens van CENTAUR zijn gepubliceerd in de New England Journal of Medicine (NEJM) en Muscle and Nerve.

"Na vele jaren en evenveel mislukte klinische studies in ALS, heeft AMX0035 ons de hoop gegeven dat er een nieuwe potentiële behandelingsoptie in het verschiet ligt voor de ongeveer 40.000 mensen die in Europa met deze ziekte leven," zegt Evy Reviers, voorzitster van European Organization for Professionals and Patients with ALS (EUpALS) en CEO van ALS Liga België. "We zijn aangemoedigd door deze validatie en kijken ernaar uit om AMX0035 mogelijks door het Europese regelgevende beoordelingsproces te zien vorderen."

"ALS is een verwoestende progressieve ziekte die een grote impact heeft op mensen die met de ziekte leven en hun dierbaren, en we hebben dringend nood aan een nieuwe therapie. We moedigen de missie van Amylyx om een innovatieve behandeling voor ALS te vinden ten zeerste aan," aldus Leonard H. van den Berg, M.D., Ph.D., hoogleraar neurologie aan het UMC Utrecht in Nederland en voorzitter van het Treatment Research Initiative to Cure ALS (TRICALS), een groot Europees netwerk van klinische studies gewijd aan het vinden van een behandeling voor ALS.

Herziening marketingaanvragen en Fase 3 klinische studie

Amylyx heeft momenteel marketingaanvragen in behandeling voor AMX0035 voor de behandeling van ALS in Canada en de Verenigde Staten. De Amerikaanse FDA heeft Priority Review toegekend en een Prescription Drug User Fee Act datum van 29 juni 2022 voor AMX0035, de streefdatum waarop de FDA van plan is haar nazicht te voltooien en actie te ondernemen op de New Drug Application (NDA).

De rekrutering voor de wereldwijde Fase 3 klinische studie PHOENIX (NCT05021536) is aan de gang in de Verenigde Staten en Europa. De studie moet bijkomende veiligheids- en doeltreffendheidsgegevens opleveren voor AMX0035 voor de behandeling van ALS om de wereldwijde regelgevende inspanningen van Amylyx verder te ondersteunen.

Over de CENTAUR studie

CENTAUR was een multicenter Fase 2 klinische studie bij 137 deelnemers met ALS en omvatte een 6 maanden durende gerandomiseerde placebo-gecontroleerde fase en een open-label lange termijn opvolgingsfase. De studie voldeed aan het primaire eindpunt van vermindering van klinische achteruitgang zoals gemeten door de ALS Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R).

Over het algemeen waren de gerapporteerde percentages bijwerkingen en stopzettingen vergelijkbaar tussen AMX0035 en placebogroepen gedurende de 24 weken durende gerandomiseerde fase; echter, gastro-intestinale voorvallen traden vaker op (≥2%) in de AMX0035 groep.

De CENTAUR-studie werd gedeeltelijk gefinancierd door de ALS ACT-subsidie en de ALS Ice Bucket Challenge, en werd ondersteund door de ALS Association, ALS Finding a Cure (een programma van de Leandro P. Rizzuto Foundation), het Northeast ALS Consortium, en het Sean M. Healey & AMG Center for ALS at Mass General.

Over de PHOENIX-studie

De Fase 3 klinische studie PHOENIX (NCT05021536) is een 48 weken durende, gerandomiseerde, placebogecontroleerde, wereldwijde klinische studie ter verdere evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van AMX0035 (PB/TURSO) voor de behandeling van ALS. Het primaire resultaat van de studie is een samengestelde maat van overleving en Amyotrofische Laterale Sclerose Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R) totale score progressie gedurende 48 weken alsook de overleving, en  ook de verdraagbaarheid gedurende 48 weken. Secundaire eindpunten zijn verandering in de langzame vitale capaciteit (SVC), gemeten zowel thuis met behulp van een zelf bediende spirometer voor virtuele gegevensverzameling als in de kliniek met standaard spirometrie, evaluaties van de kwaliteit van leven door de patiënt zelf gerapporteerd en overlevingspercentages zonder beademingsondersteuning en andere metingen. Meer informatie over de PHOENIX-studie is te vinden op www.clinicaltrials.gov en eudract.ema.europa.eu.

Over AMX0035

AMX0035 is een gepatenteerde orale combinatie van twee kleine moleculen in vaste dosis: natriumfenylbutyraat (PB), een kleine moleculaire chaperon die ontworpen is om de ongevouwen-eiwitrespons (Unfolded Protein Response UPR) te verminderen en celdood als gevolg van de UPR te voorkomen, en taurursodiol (TURSO; ook bekend als ursodoxicoltaurine), een Bax-remmer die is ontworpen om celdood door apoptose te verminderen. PB en TURSO werden gecombineerd in een vaste-dosisformulering in een poging om neuronale dood en disfunctie te verminderen. AMX0035 is ontworpen om de routes van neuronale degeneratie afhankelijk van het endoplasmatisch reticulum en de mitochondriën in ALS en andere neurodegeneratieve ziekten aan te pakken.

 

Vertaling: Anne

Bron: website Amylyx

Share