Wave zet FOCUS-C9 studie stop

25-05-2023

Wave Life Sciences deelt deze update om u op de hoogte te houden van de FOCUS-C9 en FOCUS-C9 open label uitbreidingsstudies, die Fase 1b/2a klinische studies zijn waarin WVE-004 wordt onderzocht voor mensen met C9orf72-geassocieerde amyotrofische laterale sclerose (C9-ALS) en/of frontotemporale dementie (C9-FTD).

Achtergrond

WVE-004 is een onderzoeks-antisense oligonucleotide (ASO) ontworpen om de ongewenste, ziekte-veroorzakende eiwitten te verlagen en het gezonde C9orf72 eiwit te behouden bij mensen met C9orf72-ALS en/of FTD. In april 2022 deelde Wave gegevens dat WVE-004 verminderingen aantoonde in poly(GP), een belangrijke ziektebiomarker. Dit wees erop dat WVE-004 werkte zoals bedoeld, en de vermindering werd waargenomen in alle actieve behandelingsgroepen na een enkele dosis. Op basis van deze bevindingen pasten ze de FOCUS-C9-studie aan om de groepen met één dosis uit te breiden om het dosisniveau en de frequentie te optimaliseren en de follow-up periode te verlengen om verdere beoordelingen mogelijk te maken, en we hebben ook twee multidosisgroepen vooruitgeschoven.

Update gegevens

Na beoordeling van de gegevens van de multidosisfase van de studie heeft Wave de moeilijke beslissing genomen om de ontwikkeling van WVE-004 stop te zetten. Deze beslissing was gebaseerd op het volgende:
- Substantiële reductie van poly(GP) met meerdere doses werd gezien.
- Ze zagen echter geen bewijs van klinisch voordeel op uitkomstmaten voor ALS of FTD.
- Zij zagen ook geen aanwijzingen dat poly(GP) gecorreleerd was met klinische resultaten.

WVE-004 was over het algemeen veilig en werd goed verdragen.
- De meeste ongewenste voorvallen (AE's) waren mild in intensiteit en de meest voorkomende AE's hielden verband met ziekteprogressie en toediening.
- Er was geen bewijs van ontsteking in de liquor, aangezien er geen klinisch significante veranderingen waren in het aantal eiwitten of witte bloedcellen in de liquor.
- Onder de met WVE-004 behandelde deelnemers was er één SAE in de studie die door de onderzoeker werd gerapporteerd als gerelateerd aan het studiegeneesmiddel dat zich voordeed in het cohort van 60 mg enkele dosis, zoals eerder gerapporteerd in april 2022. Er werd ook één SAE gemeld die gerelateerd was aan de procedure. Alle andere SAE's hielden verband met ziekteprogressie.

Wave erkent dat dit nieuws moeilijk is voor de ALS en FTD gemeenschappen en vooral voor degenen die deelnamen aan de studie. Namens iedereen bij Wave willen zij de deelnemers, hun familie, de klinische locaties, de onderzoekers en de klinische adviescommissies die de afgelopen jaren hun tijd en moeite hebben gestoken in het bevorderen van deze studies, oprecht bedanken. 

Hoewel de FOCUS-C9 studie en de FOCUS-C9 open label uitbreidingsstudie zijn gestopt met doseren, erkent Wave dat er extra werk is om de studies te voltooien, zoals follow-up bezoeken en beoordelingen. Voor degenen die momenteel deelnemen aan de FOCUS-C9 studies, verwacht Wave dat u in de komende dagen een gesprek zult hebben met de onderzoeker of medewerkers van uw onderzoekslocatie om meer specifieke informatie hierover te verstrekken. Wave werkt nauw samen met de onderzoekers van FOCUS-C9 en het personeel van de klinische site bij het bepalen van de volgende stappen.

Wave is diep bedroefd om dit nieuws te delen en is echt dankbaar voor de steun van de ALS en FTD gemeenschappen. Ondanks dit resultaat, hebben de WVE-004 studies een aanzienlijke hoeveelheid gegevens opgeleverd die ze willen delen op een aanstaand medisch congres. Het is hun hoop en overtuiging dat de lessen van deze studie toekomstig onderzoek kunnen bevorderen ten voordele van personen met C9-ALS en C9-FTD.

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové
                                                                                                                       
Bron: Wave Life Sciences
 

Share