Spraakonderzoek gebruikt AI-technologie om ALS-biomarkers op te sporen

04-01-2022

In een omvangrijk spraakonderzoek van EverythingALS kunnen dankzij een technologisch hulpmiddel op basis van artificiële intelligentie biomarkers opgespoord worden en de progressie van ALS gedocumenteerd worden.

Dit technologisch hulpmiddel is ontwikkeld door Modality.ai en is een webgebaseerd computerprogramma dat gebruik maakt van audio- (spraak) en video (gelaat)-opnames waarmee neurologische toestanden automatisch kunnen worden beoordeeld aan de hand van AI en algoritmes voor machine learning.

Een van de grootste voordelen is dat de gegevens thuis van op afstand kunnen worden verzameld op om het even welke computer, met behulp van een virtuele assistent die “Tina” wordt genoemd. Dit is essentieel voor ALS-patiënten die door spierzwakte vaak een beperkte mobiliteit hebben en daardoor minder goed in staat zijn aan klinische onderzoeken deel te nemen.

In een persbericht verklaarde Indu Navar, CEO en medeoprichtster van EverythingALS, een Amerikaanse non-profitorganisatie die deel uitmaakt van de Peter Cohen Foundation: “Het is ons doel om nieuwe methodes te ontdekken en te implementeren waarmee neurologische aandoeningen kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld aan de hand van computertechnologie en hersenwetenschappen, waarbij de nadruk ligt op ALS.”

“We moeten het onderzoeksplatform volledig herzien. Dit doen we momenteel door een versnelde patiëntenwerving, partnerschappen met farmaceutische bedrijven en bedrijven die medische apparatuur leveren, en samenwerking met toonaangevende medische en onderzoeksinstellingen, waaronder het MIT, de Massachusetts General en Johns Hopkins,” voegde Navar, die haar echtgenoot verloor aan ALS, eraan toe.

Dankzij biomarkers kunnen artsen een diagnose stellen. Bovendien kunnen ze een nauwkeurig beeld geven van het te verwachten ziekteverloop van een patiënt en steun bieden bij de selectie van patiënten voor klinische onderzoeken. Voor ALS bestaan echter nog geen biomarkers.

Spraakproblemen zijn vaak de eerste symptomen van ALS die ontstaan omdat de patiënt moeite heeft met het uitspreken van spraakklanken. De biomarkers die in het spraakonderzoek van EverythingALS vastgesteld werden, kunnen bijdragen tot een vroegere diagnose en een snellere ondersteuning bij klinische onderzoeken.

De non-profitorganisatie zoekt momenteel volwassenen met gediagnosticeerde of vermoedelijke ALS, alsook gezonde vrijwilligers, om deel te nemen aan het spraakonderzoek, waaraan al meer dan 650 mensen hebben deelgenomen. Zowel personen die normaal spreken als personen met spraakstoornissen als gevolg van ALS kunnen aan het onderzoek deelnemen.

De deelnemers worden gevraagd om wekelijks ongeveer 20 minuten te besteden aan taken zoals het lezen van zinnen aan een comfortabel tempo om de spreeksnelheid te meten en een reeks klanken te produceren. De verzamelde gegevens zijn beschermd en worden anoniem opgeslagen.

De eerste resultaten werden gezamenlijk bekendgemaakt door leden van EverythingALS en Modality op Interspeech 202, een internationale conferentie gericht op spraak die gehouden werd in Brno, Tsjechische Republiek, en virtueel van 30 augustus tot 3 september.

Op de laatste dag van de conferentie werd de presentatie "Investigating the utility of multimodal conversational technology and audiovisual analytic measures for the assessment and monitoring of ALS" (abstract Fri-A-SS-2-2) gegeven.
Uit de resultaten is gebleken dat een aantal spraak- en visuele metingen, zoals spraaksnelheid,  duur en -intonatie, alsook bewegingen van de lippen en kaken, aanzienlijk verschilden tussen de gezonde controlegroep, de presymptomatische patiënten en de symptomatische patiënten.

Naast deze onderzoeken organiseert EverythingALS ook twee keer per maand webinars met onderzoekers en clinici, om zo de ALS-gemeenschap op de hoogte en betrokken te houden. De organisatie is van plan een wekelijkse podcast te lanceren onder de naam “Stories and innovations in ALS”, waarin onderzoekers en mensen die met de ziekte leven aan het woord komen.
“Als patiëntgerichte organisatie hebben wij zelf de zorg voor onze dierbaren met ALS van dichtbij meegemaakt. Daarom weten wij waarom het van cruciaal belang is dat wij een einde maken aan deze ziekte”, aldus Navar.
Het spraakonderzoek wordt gesponsord door de Peter Cohen Foundation.

Vertaling: Emilie Poissonnier
Bron: ALS News Today

Share