Proeftuin ALS Digitalk

  Project “Proeftuin ALS Digitalk” afgerond

Het Flanders’ Care demonstratieproject “Proeftuin ALS Digitalk” had als doel pALS met een communicatieprobleem, waarbij gangbare verbale en schriftelijke communicatie niet langer mogelijk was, assistieve communicatietechnologie op maat aan te reiken, het optimaal gebruik ervan systematisch op te volgen, en waar nodig bij te sturen. Op deze manier konden pALS steeds over het best passend hulpmiddel beschikken waardoor communicatie met hun omgeving steeds mogelijk bleef. Op regelmatige tijdstippen werd daarbij de impact op hun kwaliteit van leven bevraagd, met focus op preventie van sociaal isolement. Veel ALS-patiënten komen naarmate de ziekte vordert in een steeds groter wordend isolement terecht. Een snel afnemende mobiliteit, problemen met de spraak en niet te vergeten de vele ongemakken die zich tijdens de ziekte manifesteren, zorgen vaak voor een terugtrekking uit de maatschappij.

Ook nu het project is afgerond kunnen pALS blijvend bij ALS M&D terecht voor uitlening van hulpmiddelen, waaronder een ruim gamma aan communicatietoestellen.

 

pALS kunnen hun noden doorlopend kenbaar maken aan:

 

Secretariaat ALS Mobility & Digitalk

tel: 016-23.95.82

e-mail: MenD@als.be

 

Vroeg begonnen is half gewonnen: begin tijdig met het gebruik van een communicatiehulpmiddel

Een groot aantal pALS ervaart tijdens het verloop van hun ziekte communicatiemoeilijkheden ten gevolge van het verlies van het spraakvermogen en/of de handfunctie (schrijven, typen).

Ze zitten boordevol visies, ideeën, dromen, wensen en noden, …, maar kunnen die steeds moeilijker of niet meer uiten aan hun omgeving. Omdat communicatie de hoeksteen vormt voor zelfstandigheid, dreigt hun leven volledig te worden bepaald door anderen. Dit kan leiden tot gelatenheid en sociaal isolement.

Gelukkig schiet de ingenieurs- en ICT wereld hier te hulp. Sedert geruime tijd worden hulpmiddelen ontwikkeld die de communicatie ondersteunen. Bekende voorbeelden zijn tablets waarop softwaretoepassingen voor communicatie ('apps') zijn geïnstalleerd, tekst-naar-spraak toestellen (bv Lightwriter), laserpointer aangestuurde bedieningsklavieren voor een (spraak)computer (bv Lucy), of zijn variant op basis van oogbolbesturing, waarmee pALS hun mondigheid kunnen behouden of herwinnen. Deze sector van ondersteunende technologie is volop in ontwikkeling. Geregeld wordt nieuwe apparatuur ontworpen. Vanuit ALS Mobility & Digitalk juichen wij dit uiteraard toe.

We beseffen evenwel dat het gebruik van communicatiehulpmiddelen niet altijd vanzelfsprekend is en dat niet iedereen een techneut is.

Men moet soms een drempel nemen en veel inzet tonen om vertrouwd te raken met de werking en de mogelijkheden van een toestel. Vooral in de beginfase kan dit soms vermoeiend zijn.

We adviseren pALS met (beginnende) communicatiemoeilijkheden dan ook om het gebruik van een communicatiehulpmiddel niet uit te stellen maar er zo spoedig mogelijk mee aan de slag te gaan. Zo geeft u zichzelf de nodige tijd om aan te leren hoe u een toestel ten volle kan benutten, tot plezier van uzelf en uw naasten!

Voor meer informatie en gratis uitlenen van deze hulpmiddelen neem contact op met ALS M&D, 016/23.95.82.

Share