BMI, alcoholinname, cholesterol en WBC-verhoudingen gekoppeld aan ALS

22-03-2022

Bij amyotrofische laterale sclerose (ALS) kunnen factoren zoals body mass index (BMI), alcoholinname, high-density lipoproteïne (HDL) cholesterol, en witte bloedcel (WBC) proporties een oorzakelijke rol spelen, suggereert een genoom-brede DNA-methylatie studie.

"Onze analyses leveren convergerend bewijs dat de epigenetische veranderingen in ALS in verband kunnen worden gebracht met biologische processen die betrokken zijn bij metabolisme, cholesterol en immuniteit," vertelde Dr. Jan Veldink van het Universitair Medisch Centrum Utrecht in Nederland per e-mail aan Reuters Health.

"We zien veel methyleringsverschillen tussen ALS-patiënten en controles, en ook veel methyleringsverschillen die verband houden met ziekteprogressie, maar deze verschillen zijn echt klein per individuele patiënt," merkte hij op. "Als gevolg daarvan kunnen we geen duidelijke aanbevelingen voor patiënten afleiden die in de dagelijkse klinische praktijk gebruikt kunnen worden."

DNA-methylatiepatronen kunnen dienen als proxies van vroegere blootstellingen en ziekteprogressie en bieden ook een potentieel mechanisme dat genetisch of omgevingsrisico medieert, leggen Dr. Veldink en collega's uit in Science Translational Medicine.

Door bloedmonsters van 6.763 patiënten en 2.943 controles te analyseren, identificeerden ze 45 DNA-methyleringsplaatsen die verband houden met ALS in 42 genen die verrijkt zijn met routes en eigenschappen die verband houden met metabolisme, cholesterolbiosynthese en immuniteit. Vervolgens testten zij 39 DNA-methyleringspatronen als proxies voor ALS-risicofactoren en ontdekten, zoals Dr. Veldink aangaf, dat HDL-cholesterol, BMI, verhouding witte bloedcellen en alcoholgebruik onafhankelijk van elkaar geassocieerd waren met ALS.

Toen zij de resultaten integreerden met hun laatste genoomwijde associatiestudie, ontdekten zij dat cholesterolbiosynthese mogelijk oorzakelijk verband hield met ALS.

Verder onderzoek toonde een verband aan tussen vijf van de DNA-methyleringsplaatsen en de overlevingskansen van patiënten, wat suggereert dat deze plaatsen indicatoren zouden kunnen zijn van onderliggende ziekteprocessen die mogelijk vatbaar zijn voor therapeutische interventies.

Dr. John Novak, directeur van de OhioHealth ALS-kliniek en medisch directeur voor neurologie van het Grant Medical Center, beide in Columbus, verklaarde in een e-mail aan Reuters Health: "Elk onderzoek dat ons helpt te ontdekken waardoor ALS begint en dat behandelingen kan ontwikkelen die de initiële stoornissen aanpakken, in tegenstelling tot downstream effecten, zal belangrijk zijn om in onze behandelingsregimes te hebben." "Deze studie is ook belangrijk omdat ze ALS bekijkt als een systemische ziekte met mogelijke metabolische en immuuncomponenten," zei hij. "Deze bevindingen kunnen helpen om licht te schijnen op nieuwe wegen naar onderzoek of behandelingen. Hoewel de auteurs toegeven dat ze de methyleringspatronen in neuronen niet konden bestuderen en zich richtten op veranderingen in het bloed, zagen ze wel betrouwbare veranderingen bij ALS-patiënten die wijzen in de richting van een systeembreed ziekteproces." "Het belangrijkste voorbehoud bij deze studie, en dat wordt ook door de auteurs vermeld, is dat de bevindingen niet noodzakelijk correleren met het veroorzaken van ALS, maar een gevolg van ALS kunnen zijn," voegde hij eraan toe. "Dit kan nog steeds helpen bij het ontwikkelen van behandelingen, maar op dit moment is het te vroeg om te zeggen dat deze veranderingen oorzakelijk zijn."

Dr. Zhenghong Gao, een werktuigbouwkundig onderzoeker aan The University of Texas in Dallas met een beurs om CRISPR-behandeling voor ALS te onderzoeken, gaf ook commentaar per e-mail. "Deze studie gebruikte bloedmonsters. Het zal interessant zijn om te evalueren of een soortgelijk DNA-methylatiepatroon/associatie bestaat in cerebrospinale vloeistofmonsters."

"DNA-methyleringspatronen kunnen associaties hebben met detectie, stadium en progressie," zei hij. "Ik vraag me af of de informatie die deze studie aan het licht brengt, de basis kan leggen voor de ontwikkeling van een gevoelig platform voor de vroege detectie van ALS. Vroege detectie zal nuttig zijn voor het plannen van behandeling en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten."

"Meer studies zullen de waarde van een verandering van levensstijl voor risicopatiënten moeten onderzoeken," concludeerde hij.

Vertaling: Ann Bracke

Bron: Mediquality and Reuters Health
 

Share