Amylyx Pharmaceuticals kondigt de lancering aan van een Expanded Access Program in de VS voor AMX0035

04-04-2022

Amylyx Pharmaceuticals kondigde vandaag de lancering aan van een Expanded Access Program (EAP, programma voor geëxpandeerde toegang) in de VS voor AMX0035 (natriumfenylbutyraat [PB] en taurursodiol [TURSO; ook bekend als ursodoxicoltaurine]). Dat programma is bestemd voor mensen die lijden aan amyotrofische laterale sclerose (ALS) en voldoen aan de criteria voor deelname.

“We nemen onze verantwoordelijkheden als lid van de ALS-gemeenschap zeer ernstig en we weten dat het voor ALS-patiënten uiterst belangrijk is toegang te krijgen tot therapieën”, zegt Machelle Manuel, Ph.D., hoofd Algemene Medische Aangelegenheden. “Bij het ontwerpen van het EAP werkten we nauw samen met de ALS-gemeenschap – mensen die leven met ALS, mantelzorgers, belangenverenigingen en artsen – en hielden we zoveel mogelijk rekening met hun behoeften en ideeën.”

EAP’s moeten patiënten toegang geven tot potentiële therapieën nog voor die zijn goedgekeurd door het Voedsel- en Geneesmiddelenagentschap van de VS (FDA). Ook mensen die meestal niet mogen deelnemen aan klinische studies kunnen ervoor in aanmerking komen. Het VS EAP voor AMX0035 wordt beschikbaar gesteld aan ALS-patiënten die voldoen aan de vereisten voor het programma. Meer informatie over onder andere de sites waar het EAP-programma plaatsvindt, is te vinden op www.clinicaltrials.gov, studie A35-006, NCT05286372. Het VS EAP loopt parallel met het lopende fase 3 PHOENIX-onderzoek (studie A35-004, NCT05021536) en met het nazicht door het FDA van de marketingaanvraag. ALS-patiënten die in aanmerking komen voor PHOENIX komen niet noodzakelijk in aanmerking voor het VS EAP, aangezien de toetredingscriteria niet overlappen.

Vertaling: Bart De Becker
Bron: Website Amylyx
 

Share