Thuisopvolging van de vitale capaciteit bij mensen met een motorneuronenziekte (MNZ)

28-02-2022

Achtergrond
Thuisopvolging van de spirometriewaarden kan de zorg voor MNZ-patiënten verbeteren doordat ademhalingsdysfunctie vroeg kan worden getraceerd en omdat geen verplaatsingen vereist zijn. Ons doel was de validiteit en haalbaarheid van thuismonitoring van de vitale capaciteit (VC) bij mensen met een MNZ te evalueren.

Methodes
Bij ons onderzoek waren 33 patiënten betrokken met amyotrofische laterale sclerose, progressieve musculaire atrofie of primaire laterale sclerose. Ze doorliepen een 12 weken durend protocol voor thuisopvolging. Dat bestond uit een 4-wekelijkse, niet-gesuperviseerde thuisbeoordeling van de VC en een functionele meting. Aan de basislijn werden patiënten/mantelzorgers tijdens een huisbezoek opgeleid om een VC-test uit te voeren. De onderzoeker voerde een gesuperviseerde VC-test uit, die werd herhaald tijdens een laatste opvolgingsmoment, dat plaatsvond tijdens een tweede huisbezoek. De validiteit van de niet-gesuperviseerde VC-tests werd geëvalueerd aan de hand van de verschillen tussen de superviseerde en niet-gesuperviseerde VC-tests en de Bland–Altman 95% ‘limits-of-agreement’. De haalbaarheid werd beoordeeld aan de hand van een vragenlijst over de gebruikerservaringen.

Resultaten
De 95% ‘limits-of-agreement’ bedroegen [− 14,3; 11,7] %voorspelde VC, en 88% van de niet-gesuperviseerde VC-tests viel binnen de 10%voorspeld van de gesuperviseerde VC. 88% van de patiënten ervoer de VC-tests als gemakkelijk en ondervond er geen hinder van. 15% van de patiënten vond dat zijn VC-test even goed was uitgevoerd dan in het hospitaal. 94% van de patiënten vindt thuisopvolging bij MNZ-zorg een goed idee.

Bespreking
Niet-gesuperviseerde VC-tests in de thuissituatie die voorafgegaan worden door een persoonlijke opleiding vormen een waardevolle en tijdbesparende methode om de ademhalingsfunctie vanop een afstand te volgen. Ze worden ook gunstig onthaald door MNZ-patiënten en hun mantelzorgers.

 

Vertaling: Bart De Becker
Bron: Springer Link
 

Share