Neem de ALS Liga op in uw testament en laat ook nog meer na voor uw erfgenamen


Het opstellen van een testament of nalatenschap roept vaak interessante vragen op.

Via dit artikel en deze folder proberen we enkele antwoorden te geven. 

Bezorg deze folder aan uw notaris

  

   

Wat is het duolegaat?

Het duolegaat is een legale methode die een erflater de mogelijkheid geeft een deel van zijn/haar vermogen aan een goed doel te schenken en een ander deel aan zijn/haar erfgenamen na te laten.

Dankzij dit duolegaat slaat de erflater twee vliegen in één klap:

1) een deel van het geld gaat naar een goed doel;

2) het duolegaat kan fiscaal voordelig zijn: artikel 2.7.1.0.10 , VlaamseCodexFiscaliteit bepaalt immers dat men een persoon als erfgenaam kan aanstellen zonder dat deze successierechten dient te betalen, echter op voorwaarde dat een andere persoon of een vereniging de successierechten voor zijn rekening neemt.

Dit betekent concreet dat de erfgenamen meer uit hun erfenis ontvangen omdat ze minder successierechten (= belasting op de nalatenschap) moeten betalen.

In het algemeen geldt: hoe hoger het belastingpercentage is voor de successierechten, hoe groter de voordelen voor uw erfgenamen kunnen zijn met de duolegaat constructie.

Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de brochure “De Gids voor Giften en Legaten 2016”, uitgegeven door France Edition Multimedia en/of op www.giften-legaten.be

 

Kort samengevat:

 

Duolegaat: wat moet in aanmerking worden genomen:

1) Waar woont de erflater?

De verschillende Belgische Gewesten (het Vlaamse Gewest; het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest) hanteren verschillende belastingtarieven voor erfgenamen.

2) Waar heeft de vzw haar zetel?

De verschillende Belgische Gewesten (het Vlaamse gewest; het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest) hanteren verschillende belastingtarieven voor vzw’s.

3) In welke lijn erft de erfgenaam?

Er bestaan progressieve belastingtarieven afhankelijk van het bedrag van de nalatenschap en de lijn van erfgenamen. We nemen het Vlaamse Gewest als voorbeeld:

De belasting, die de erfgenaam betaalt, hangt af van zijn/haar lijn (ook orde genoemd):

(Binnen de orde bepaalt de graad of men al dan niet erft).

 

In het Vlaams Gewest

VANAF 1 SEP 2018

Lijn (orde) Relatie met erflater

Bedrag (schijf) van nalatenschap

(vanaf 1 sep 2018)

Tarieven van successierechten (vanaf 1 sep 2018)
1 Rechte lijn: alle afstammelingen en voorouders van de erflater maar ook de partner van de erflater : kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen,..., ouders, grootouders, overgrootouders,... 1) Van € 0 tot € 50 000

2) Van € 50 000 tot € 250 000

3) Van €250 000 en meer

Te betalen: som van alle 3 bedragen.
3%
9%
27%
2

Zijlijn: alle erfgenamen die geen voorouder of afstammeling van de erflater zijn:

broer(s) en zuster(s) en/of hun afstammeling(en), ooms, tantes en hun nakomelingen (neven en nichten dus), grootooms, groottantes.

1) Van € 0 tot € 35 000

2) Van € 35 000 tot € 75 000

3) Van € 75 000 en meer

Te betalen: som van alle 3 bedragen.
25%
45%
55%
2

Ander: personen die geen verwantschap met de erflater hebben (excl. de partner van de erflater)

1) Van € 0 tot € 35 000

2) Van € 35 000 tot € 75 000

3) Van € 75 000 en meer

Te betalen: som van alle 3 bedragen.
25%
45%
55%

 

4) Welke leeftijd heeft de volwassene?

- is erfgename ouder dan 18 jaar?

- is erfgename ouder dan 21 jaar?

5) Heeft de erfgename een handicap?

6) Welke soort van eigendom gaat naar het testament?

- onroerende eigendom,

- roerende eigendom.

7) Is het erfgoed 100% voor een erfgenaam of voor verschillend erfgenamen?

8) In een enkele situatie moet u rekening houden met de personenbelasting.

Om de ‘dode’ letter even aan de praktijk aan te toetsen, halen we er twee voorbeelden bij.

Beiden gelden voor het Vlaamse Gewest.

Voorbeeld 1:   Lode en zijn nichtje Mimi

Lode is weduwnaar en heeft geen kinderen. Hij wil graag zijn nichtje Mimi € 250 000 nalaten.

Situatie 1:

Lode laat alle € 100 000 na aan zijn nichtje Mimi.
(Lode woont in het Vlaamse Gewest, Mimi is 30 jaar en heeft geen handicap)

Wat krijgt Mimi?

Berekening van successierechten (belastingen) op € 250 000 door Mimi te betalen
1) Van 0 tot 35 000 à 25% = 35 000 * 25% = € 8 750
2) Van 35 000 tot 75 000 à 45% = 40 000 * 45% = € 18 000
3) Van 75 000 tot 250 000 à 55% = 175 000 * 55% = € 96 250
Berekening van de totale belasting door nichtje Mimi te betalen
4) 8 750 + 18 000 = € 123 000
Berekening wat nichtje Mimi netto krijgt:
5) 250 000 (nalatenschap) - 123 000 (successierechten) = € 127 000
Mimi krijgt netto € 127 000

Situatie 2:

Lode laat € 150 000 aan zijn nichtje Mimi na en € 100 000 aan de ALS Liga:
(ALS Liga heeft zetel in Vlaanderen)


Wat krijgt zijn nichtje Mimi en wat krijgt de ALS Liga?

Berekening van successierechten op € 150 000 door Mimi te betalen

(= in de praktijk betaalt de ALS Liga dit volledige bedrag):
1) Van 0 tot 35 000 à 25% = 35 000 * 25% = € 8 750
2) Van 35 000 tot 75 000 à 45% = 40 000 * 45% = € 18 000
3) Van 75 000 tot 150 000 à 55% = 75 000 * 55% = € 41 250
Berekening van successierechten op € 100 000 door ALS Liga te betalen:
4) Volledig bedrag, hier 100 000 * 8,5% = € 8 500
Berekening van de totale belasting voor nichtje Mimi + ALS Liga:
5) 8 750 + 18 000 + 41 250 + 8500 = € 76 500
Berekening wat de twee erfgenamen, nichtje Mimi + ALS Liga, netto samen krijgen:
6) 250 000 (nalatenschap) - 76 500 (successierechten) = € 173 500
Berekening wat Mimi netto krijgt:
7) 173 500 (netto nalatenschap) - 23 500 (deel van ALS Liga) =  € 150 000
Mimi krijgt netto € 150 000
Berekening wat de ALS Liga netto krijgt:
8) 173 500 (netto nalatenschap) - 150 000 (deel van nichtje Mimi)= € 23 500
ALS Liga krijgt netto € 23 500

Verschil tussen situatie 1 en situatie 2:

In situatie 2 (met duolegaat) krijgt nichtje Mimi € 150 000 netto,

wat € 23 000 meer is dan in de eerste situatie,

waarin zij slechts € 127 000 van de volle nalatenschap van € 250 000 overhoudt.

Uw erfgenaam erft meer en u schenkt ook nog aan het goede doel!

 

Voorbeeld 2:   Maria en haar enige zoon Karel:

Maria heeft een enige zoon. Zij wenst € 1 000 000 na te laten.

Situatie 1:

Maria laat € 1 000 000 na aan haar enige zoon Karel:
(Karel is 30 jaar en niet gehandicapt)

Wat krijgt zoon Karel?

Berekening van successierechten door Karel te betalen:
1) Van 0 tot 50 000 * 3% = 50 000 * 3% = € 1 500
2) Van 50 000 tot 250 000 * 9% = 200 000 * 9% = € 18 000
3) Van 250 000 en meer * 27% = 750 000 * 27% = € 202 500
Berekening van de belasting door Karel te betalen:
4) 1 500 + 18 000 + 202 500 = € 222 000
Berekening wat Karel netto krijgt:
5) 1 000 000 (nalatenschap) - 222 000 (successierechten) = € 778 000
Zoon Karel krijgt netto € 778 000

Situatie 2:

Maria laat € 800 000 na aan zoon Karel en € 200 000 aan de ALS Liga:
(ALS Liga heeft zetel in Vlaanderen)

Wat krijgt zoon Karel en wat krijgt de ALS Liga?

Berekening van successierechten door zoon Karel te betalen:
1) Van 0 tot 50 000 * 3% = € 1 500
2) Van 50 000 tot 250 000 * 9% = 200 000 * 9% = € 18 000
3) Van 250 000 en meer * 27% = 550 000 * 27% = € 148 500
Totale belasting door Karel te betalen

(= in de praktijk betaalt de ALS Liga dit volledige bedrag):
4) 1 500 + 18 000 + 148 500 = € 168 000
Berekening van successierechten door de ALS Liga te betalen:
5) Volledig bedrag, hier 200 000 * 8,5% = € 17 000
Totale belasting door Karel en de ALS Liga te betalen:
6) 168 000 + 17 000 = € 185 000
Berekening wat beide erfgenamen samen (zoon Karel + ALS Liga) netto krijgen:
7) 1 000 000 (nalatenschap) - 185 000 (successierechten) = € 815 000
Berekening wat Karel netto krijgt:
Zoon Karel krijgt netto € 800 000
Berekening wat de ALS Liga netto krijgt:
ALS Liga krijgt netto € 15 000

Verschil tussen situatie 1 en situatie 2:

In situatie 2 (met duolegaat) krijgt zoon Karel € 800 000 netto, wat 22 000 meer is dan in de eerste situatie, waarin hij € 778 000 van de volle nalatenschap van € 1 000 000 overhoudt. Daarnaast krijgt de ALS Liga € 15 000!

Uw erfgenaam erft meer en u schenkt ook nog aan het goede doel!

 

Het duolegaat geeft u de kans een goed doel te steunen. Tegelijkertijd vergroot u de nalatenschap aan uw erfgenamen omdat zij minder successierechten betalen.

 

ALS LIGA

Meer info leest u op:

http://www.giften-legaten.be/

http://www.notaris.be/

http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/overlijden-en-erfenis/erfenis

Share