Met Tofersen komt een eerste afdoende behandeling beschikbaar voor ALS!

← ga terug naar Persberichten

 

09-01-2023

LINK => ALS-medicijn tofersen wordt ter beschikking gesteld van bepaalde patiënten

06-12-2022

 LINK =>   EMA aanvaardt aanvraag handelsvergunning Tofersen voor zeldzame, genetische vorm van ALS

21-09-2022

 

 

 

 

Na decennia van telkens weer negatieve klinische onderzoeksresultaten, gloort er meer dan hoop voor ALS-patiënten. Vandaag verschenen immers de gegevens van de VALOR studie, een fase III klinisch onderzoek met tofersen bij patiënten met ALS op basis van een SOD1 mutatie, in het prestigieuze vakblad The New England Journal of Medicine. De studie toont aan dat de therapie de schade aan motorische zenuwcellen doet afnemen en dat patiënten een stabilisatie in hun ziekteverloop vertonen.

Amyotrofische Laterale Sclerose of ALS won aan naambekendheid in 2014 dankzij de ‘ice bucket challenge’. Bij 10% van de patiënten komt de ziekte voor in de familie. Mutaties in het superoxide dismutase 1 gen (SOD1), zijn een frequente oorzaak van deze erfelijke vorm van ALS. In België komen SOD1 mutaties voor bij 20% van de patiënten met familiale ALS, in het totaal dus ongeveer bij 2% van alle ALS patiënten.

Tofersen is een antisense oligonucleotide, een klein stukje erfelijk materiaal, dat bindt aan het boodschappermolecule van het SOD1 gen, en zo verhindert dat het gemuteerde SOD1 eiwit gevormd wordt. Tofersen dient maandelijks toegediend te worden via een ruggenprik. Het wordt ontwikkeld door de firma Biogen. De fase I studie toonde al aan dat tofersen behandeling aanleiding gaf tot een daling van het SOD1 eiwit in het ruggenvocht en dat de behandeling goed verdragen werd. Het team van Prof. Philip Van Damme te UZ Leuven was één van de vier Europese groepen die konden deelnemen aan deze studie.

De VALOR studie is een fase III studie die vervolgens het effect van tofersen op langere termijn onderzocht. De vandaag gepubliceerde resultaten bevestigen dat de behandeling aanleiding geeft tot een daling van het SOD1 eiwit in het lumbaal vocht en dat de neurofilamenten (een maat voor zenuwschade) sterk dalen. Na zes maanden behandeling werd nog geen significant effect gezien tussen de behandelde en onbehandelde groep, maar bij langdurige behandeling werden effecten op functionele achteruitgang, op longfunctie en op overleving duidelijk. Bij sommige patiënten treedt er een volledige stabilisatie op en soms zelfs wat verbetering van de spierkracht. “Dit hebben we nog nooit gezien bij ALS studies, het is een mijlpaal in het ALS onderzoek”, aldus Prof. Van Damme. Evy Reviers, CEO van ALS Liga België, treedt dit volledig bij “Het toont aan dat ALS dan toch een behandelbare ziekte is”.

Tofersen kan enkel gebruikt worden bij patiënten met een SOD1 mutatie en het opsporen van deze mutatie kan gebeuren via een getest. Nu is het afwachten hoe snel EMA de registratie van tofersen zal goedkeuren en hoe snel het op de markt kan komen. In de tussenperiode stelt Biogen zich garant om tofersen al ter beschikking van patiënten te stellen via een “Early Access Programma”.

Met deze positieve klinische onderzoeksresultaten voor Tofersen in SOD1-ALS zijn duidelijk de bakens in het ALS klinisch onderzoek verzet. In navolging van Biogen voeren meerdere overige farmabedrijven momenteel gelijkaardig antisense nucleotide gebaseerd klinisch onderzoek uit in andere genetische subgroepen van ALS-patiënten.

De zenuw-spierziekte ALS & ALS Liga
ALS of Amyotrofische Laterale Sclerose is een dodelijke zenuwspierziekte waarbij de motorneuronen afsterven. Je kan ALS best omschrijven als een ziekte die je lichaam volledig lam legt vanaf de nek. Je kan niet meer bewegen, spreken, slikken en ademen & raakt gevangen in je eigen lichaam. De geestelijke en zintuiglijke vermogens blijven intact. Patiënten sterven gemiddeld 33 maanden na de diagnose, zonder hoop op genezing. Wereldwijd lijden meer dan 400.000 mensen aan ALS: ALS treft ongeveer 6 tot 7 mensen op 100.000 en komt overal ter wereld voor. De meeste patiënten krijgen ALS rond hun 60 jaar, maar er zijn ook tieners met ALS. Mannen worden iets frequenter getroffen dan vrouwen. In België lijden continu 1.000 mensen aan ALS. Jaarlijks overlijden er meer dan 200 patiënten en komen er minstens evenveel bij.

ALS Liga België is een niet-gesubsidieerde vzw en tracht de laatste levensjaren van patiënten zo kwalitatief mogelijk te maken, door hen en hun naasten bij te staan op psychosociaal en administratief vlak, hulpmiddelen ter mobiliteit en communicatie uit te lenen, voor hun rechten op te komen bij de overheid, het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te financieren via het fonds A Cure for ALS en hen van zorg / opvang op maat te voorzien.

ALS Liga België
PR & Events Officer: persdienst@ALS.be
Voor meer informatie
Evy Reviers, CEO : +32 (0) 495 44 67 82

UZ Leuven

Dienst Neurologie
Prof. Philip Van Damme 

 

 

 

 

17-10-2022

Biogen kondigt de verlenging aan van de beoordelingsperiode door de FDA met 3 maanden voor de aanvraag van een nieuw medicijn voor tofersen

• De nieuwe Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) actiedatum die door de FDA is vastgesteld, is 25 april 2023
CAMBRIDGE, Massachusetts, 17 oktober 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB) heeft vandaag aangekondigd dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de beoordelingsperiode voor de aanvraag van een nieuw medicijn (NDA) voor tofersen met drie maanden heeft verlengd. 
Tofersen is een experimentele behandeling voor superoxide dismutase 1 (SOD1) amyotrofische laterale sclerose (ALS). De geactualiseerde streefdatum van de Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) is 25 april 2023.
Als onderdeel van de lopende beoordeling heeft Biogen antwoorden ingediend op verzoeken tot informatie van de FDA, die de FDA als een belangrijk amendement op de aanvraag heeft beschouwd dat extra tijd nodig heeft voor beoordeling.
"We zijn vastbesloten om alle details te verstrekken die het Agentschap nodig heeft om de beoordeling van tofersen te voltooien," zei Priya Singhal, MD, M.P.H., hoofd van Global Safety and Regulatory Sciences en interim-hoofd van R &D bij Biogen. "Naargelang de beoordeling voortduurt, zal Biogen het early access-programma voor tofersen behouden."
De FDA aanvaardde de NDA voor tofersen in juli 2022 onder de versnelde route en verleende prioriteit aan de beoordeling.
 

Vertaling: Anne

Bron: Website Biogen

29-07-2022
- SOD1-ALS is een zeldzame genetische vorm van ALS die ongeveer 330 mensen in de VS treft, progressief is, leidt tot het verlies van dagelijkse functies en uniform fataal is.

- Als tofersen wordt goedgekeurd, zou het de eerste behandeling zijn die zich richt op een genetische oorzaak van ALS.

- Uit gegevens over 12 maanden die in de aanvraag zijn opgenomen, blijkt dat een vroegere start van tofersen de achteruitgang vertraagt op het gebied van klinische en ademhalingsfuncties, kracht en levenskwaliteit.

Biogen heeft vandaag aangekondigd dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een New Drug Application (NDA) heeft aanvaard voor tofersen, een onderzoeksmedicijn voor superoxide dismutase 1 (SOD1) amyotrofische laterale sclerose (ALS). De aanvraag werd prioritair beoordeeld en kreeg als actiedatum 25 januari 2023 van de Prescription Drug User Fee Act. De FDA heeft opgemerkt dat zij momenteel een vergadering van het adviescomité voor deze aanvraag plant, op een nog te bepalen datum. De gemiddelde levensverwachting voor mensen met ALS is drie tot vijf jaar vanaf het begin van de symptomen. Er bestaat momenteel geen gerichte behandeling voor SOD1-ALS.  

"De beschikbare gegevens tonen aan dat tofersen het potentieel heeft om een betekenisvol verschil te maken voor mensen met SOD1-ALS," zei Priya Singhal, M.D., M.P.H., hoofd van Global Safety and Regulatory Sciences en Interim Head of R&D bij Biogen. "Het versnelde goedkeuringsproces van de FDA biedt de mogelijkheid om tofersen zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor mensen die aan deze fatale, neurodegeneratieve ziekte lijden. Als tofersen wordt goedgekeurd, zal het de eerste behandeling zijn die zich richt op een genetische oorzaak van ALS en we hopen dat dit de weg vrijmaakt voor verdere vooruitgang in deze meedogenloze ziekte."

Biogen streeft naar goedkeuring van tofersen volgens het versnelde goedkeuringspad van de FDA, gebaseerd op het gebruik van neurofilamenten als een surrogaat biomarker waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze klinisch voordeel voorspelt. Neurofilamenten zijn normale eiwitten die in gezonde neuronen worden aangetroffen, maar die in bloed en hersenvocht toenemen wanneer schade is toegebracht aan neuronen of hun axonen, en die een marker van neurodegeneratie zijn. Bij ALS is gebleken dat hogere niveaus van neurofilamenten een snellere achteruitgang van de klinische functie en een kortere overleving voorspellen. De resultaten van de Tofersen-studie suggereren dat verlagingen van de neurofilamenten voorafgingen aan en een vertraging voorspelden van de achteruitgang op het gebied van klinische en ademhalingsfunctie, kracht en levenskwaliteit. Biogen is bezig met het genereren van gegevens en het afronden van het bevestigende datapakket met de FDA.
"De 12-maanden resultaten toonden aan dat personen met SOD1-ALS die eerder begonnen met tofersen een langzamere achteruitgang ondervonden in klinische en respiratoire functie, kracht en kwaliteit van leven. Dit zijn kritische maatstaven voor mensen die leven met deze verwoestende ziekte," zegt Timothy Miller, M.D., Ph.D., hoofdonderzoeker van VALOR en ALS Centrum co-directeur aan de Washington University School of Medicine, St. Louis. Louis. "Voor mensen in mijn kliniek die leven met SOD1-ALS, kan tofersen de snelle progressie van hun ziekte en de impact die het heeft op hun leven, op een zinvolle manier vertragen."

De tofersen NDA bevat resultaten van een fase 1-studie bij gezonde vrijwilligers, een fase 1/2-studie waarin oplopende doseringsniveaus worden geëvalueerd, de fase 3 VALOR-studie en de open-label-extensiestudie (OLE). Ook opgenomen zijn de meest recente 12-maands geïntegreerde resultaten van VALOR en de OLE-studie, onlangs gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van het European Network to Cure ALS (ENCALS).

Zoals eerder gemeld in oktober 2021, voldeed VALOR, een zes maanden durende fase 3 gerandomiseerde studie, niet aan het primaire eindpunt van verandering van baseline tot week 28 in de Revised Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale. Er werden echter trends waargenomen van verminderde ziekteprogressie op meerdere secundaire en verkennende eindpunten. De geïntegreerde gegevens over 12 maanden toonden aan dat eerdere start van tofersen leidde tot aanhoudende vermindering van neurofilament, een marker van neurodegeneratie en vertraagde achteruitgang op meerdere werkzaamheids-eindpunten.

In de gegevens over 12 maanden waren de meest voorkomende ongewenste voorvallen (adverse events, AE's) bij deelnemers die tofersen kregen in VALOR en de OLE-studie hoofdpijn, procedurepijn, vallen, rugpijn en pijn in de ledematen. De meeste bijwerkingen in zowel VALOR als het OLE-onderzoek waren mild tot matig van ernst. Ernstige neurologische voorvallen, waaronder myelitis, radiculitis, aseptische meningitis en papilledema, werden gemeld bij 6,7 procent van de deelnemers die tofersen kregen in VALOR en haar OLE.

Tijdens de evaluatieperiode van de FDA zal Biogen zijn programma voor vroege toegang tot tofersen, met deelnemers in meer dan een dozijn landen, voortzetten. De open-label uitbreiding en Fase 3 ATLAS studie bij presymptomatische personen met een SOD1 genetische mutatie blijven lopen. Biogen is actief in gesprek met andere regelgevende instanties over de hele wereld en zal updates geven wanneer dat nodig is.

Over Tofersen
Tofersen is een antisense medicijn dat wordt geëvalueerd voor de potentiële behandeling van SOD1-ALS. Tofersen bindt zich aan SOD1-mRNA, waardoor het kan worden afgebroken door RNase-H in een poging om de synthese van SOD1-eiwitproductie te verminderen. Naast de lopende open-label uitbreiding van VALOR, wordt tofersen onderzocht in de fase 3 ATLAS studie die is ontworpen om te evalueren of tofersen het klinische begin kan vertragen wanneer het wordt gestart bij presymptomatische personen met een SOD1 genetische mutatie en biomarker aanwijzingen van ziekteactiviteit. Biogen heeft tofersen in licentie gekregen van Ionis Pharmaceuticals, Inc. in het kader van een samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkeling en licentie.

 

Nieuwe gegevens na twaalf maanden over tofersen wijzen op een klinisch betekenisvol voordeel voor mensen met SOD1-ALS

 

 

Share