Testament Brussels Hoofdstedelijk Gewest

← ga terug naar Neem de ALS Liga op in uw testament

 

Neem de ALS Liga op in uw testament en laat ook nog meer na voor uw erfgenamen

 

 

  

  

  

Het opstellen van een testament of nalatenschap roept vaak interessante vragen op.

Via dit artikel proberen we enkele antwoorden te geven. 

  

  

  

  

Wat is het duo-legaat?

Het duo-legaat is een legale methode die een erflater de mogelijkheid geeft een deel van zijn/haar vermogen aan een goed doel te schenken en een ander deel aan zijn/haar erfgenamen na te laten.

Dankzij dit duo-legaat slaat de erflater twee vliegen in één klap:

1) een deel van het geld gaat naar een goed doel;

2) het duo-legaat kan fiscaal voordelig zijn: Artikel 64 van het Wetboek van Successierechten bepaalt immers dat men een persoon als erfgenaam kan aanstellen zonder dat deze successierechten dient te betalen, echter op voorwaarde dat een andere persoon of een vereniging de successierechten voor zijn rekening neemt.

Dit betekent concreet dat de erfgenamen meer uit hun erfenis ontvangen omdat ze minder successierechten (= belasting op de nalatenschap) moeten betalen.

In het algemeen geldt: hoe hoger het belastingpercentage is voor de successierechten, hoe groter de voordelen voor uw erfgenamen kunnen zijn met de duo-legaat constructie.

Er is echter een maar… Een duo-legaat geeft erfgenamen de mogelijkheid meer nalatenschap te krijgen, maar dit geldt niet in elke situatie. Er moet aan enkele voorwaarden voldaan worden.

Gedetailleerde informatie hierover vind u in de brochure “De Gids voor Giften en Legaten 2016”, uitgegeven door France Edition Multimedia en/of op www.giften-legaten.be

Kort samengevat:

 

Duo-legaat: wat moet in aanmerking worden genomen:

1) Waar woont de erflater?

De verschillende Belgische Gewesten (het Vlaamse Gewest; het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest) hanteren verschillende belastingtarieven voor erfgenamen.

2) Waar heeft de vzw haar zetel?

De verschillende Belgische Gewesten (het Vlaamse gewest; het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest) hanteren verschillende belastingtarieven voor vzw’s.

3) In welke lijn erft de erfgenaam?

Er bestaan progressieve belastingtarieven afhankelijk van het bedrag van de nalatenschap en de lijn van erfgenamen. We nemen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als voorbeeld:

De belasting, die de erfgenaam betaalt, hangt af van zijn/haar lijn (ook orde genoemd):

(Binnen de orde bepaalt de graad of men al dan niet erft).

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lijn (orde) Relatie met erflater Bedrag van nalatenschap Tarieven van successierechten
1 Nalatenschap in rechte lijn (ascendenten en descendenten), tussen echtgenoten en tussen samenwonenden 1) 0 - 50 000

2) 50 000 - 100 000

3) 100 000 - 175 000

4) 175 000 - 250 000

5) 250 000 - 500 000

6) Boven de 500 000
3%
8%
9%
18% 

24%

30%
2 Nalatenschap tussen broers en zusters 1) 0 - 12 500

2) 12 500 - 25 000

3) 25 000 - 50 000

4) 50 000 - 100 000

5) 100 000 - 175 000

6) 175 000 - 250 000

7) Boven de 250 000
20%
25%
30%

40%

55%

60%

65%
3 Nalatenschap tussen ooms of tantes en neven of nichten 1) 0 - 50 000

2) 50 000 - 100 000

3) 100 000 - 175 000

4) Boven de 175 000
35%

50%

60%

70%
4 Nalatenschap tussen andere personen 1) 0 - 50 000

2) 50 000 - 75 000

3) 75 000 - 175 000

4) Boven de 175 000
40%

55%

65%

80%

4) Welke leeftijd heeft de volwassene?

- is erfgename ouder dan 18 jaar?

- is erfgename ouder dan 21 jaar?

5) Heeft de erfgenaam/erfgename een handicap?

6) Welke soort van eigendom gaat naar het testament?

- onroerende eigendom,

- roerende eigendom.

7) Is het erfgoed 100% voor één erfgenaam of voor verschillend erfgenamen?

8) In een enkele situatie moet je rekening houden met de personenbelasting.

Om de ‘dode’ letter even aan de praktijk aan te toetsen, halen we er twee voorbeelden bij. Beiden gelden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voorbeeld 1: Carl en zijn nichtje Kathleen

Carl is weduwnaar en heeft geen kinderen. Hij wil graag € 250 000 nalaten.

Situatie 1:

Carl laat het volledige bedrag van € 250 000 aan zijn nichtje Kathleen

(Carl woont in Brussel, Kathleen is 30 jaar, geen handicap)

Wat krijgt Kathleen?

Berekening van successierechten (belastingen) op € 250 000 door Kathleen te betalen
1) Van 0 tot 50 000 50 000 * 35% € 17 500
2) Van 50 000 tot 100 000 50 000 * 50% € 25 000
3) Van 100 000 tot 175 000 75 000 * 60% € 45 000
4) Van 175 000 tot 250 000 75 000 * 70% € 52 500
Berekening van de totale belasting door nichtje Kathleen te betalen
5) 17 500 + 25 000 + 45 000 + 52 500 € 140 000
Berekening van wat nichtje Kathleen netto krijgt:
6) 250 000 (nalatenschap) - 140 000 (successierechten) = € 110 000
Kathleen krijgt netto €  110 000

Situatie 2:

Carl laat € 150 000 aan Kathleen na en € 100 000 aan ALS Liga.
(ALS Liga heeft zetel in Vlaanderen)


Wat krijgt zijn nichtje Kathleen en wat krijgt de ALS Liga?

Berekening van successierechten op € 150 000 door Kathleen te betalen
(= in de praktijk betaalt de ALS Liga dit volledige bedrag):
1) Van 0 tot 50 000 50000 * 35% € 17 500
2) Van 50 000 tot 100 000 50 000 * 50% € 25 000
3) Van 100 000 tot 150 000 50 000 * 60% € 30 000
Berekening van de totale belasting door Kathleen te betalen
4) 17 500 + 25 000 + 30 000 € 72 500
Berekening van successierechten op € 100 000 door ALS Liga te betalen:
5) 100 000 * 8,5% € 8 500
Berekening van de totale belasting voor Kathleen + ALS Liga
6) 72 500 + 8 500 € 81 000
Berekening van wat de twee erfgenamen, nichtje Kathleen + ALS Liga, netto samen krijgen:
7) 250 000 (nalatenschap) - 81 000 (successierechten)  € 169 000
Berekening van wat de ALS Liga netto krijgt:
8) 169 000 (netto nalatenschap) - 150 000 (deel van nichtje Kathleen) € 19 000
ALS Liga krijgt netto € 19 000
Berekening wat de Kathleen netto krijgt:
9) 169 000 (netto nalatenschap) - 19 000 (deel van ALS Liga) € 150 000
Kathleen krijgt netto € 150 000

Verschil tussen situatie 1 en situatie 2:

In situatie 2 (met duo-legaat) krijgt nichtje Kathleen € 150 000,

wat € 40 000 meer is dan in de eerste situatie

waarin zij slechts € 110 000 van de volle nalatenschap van € 250 000 overhoudt.

Uw erfgenaam erft meer en u schenkt ook nog aan het goede doel!

 

Voorbeeld 2: Philip en zijn enige zoon Karel

Philip heeft een enige zoon. Hij wenst € 1 000 000 na te laten.

Situatie 1:

Philip laat € 1 000 000 na aan zijn enige zoon Karel
(Karel is 30 jaar, niet gehandicapt)

Wat krijgt Karel?

Berekening van successierechten (belastingen) op € 1 000 000 door Karel te betalen
1) Van 0 tot 50 000 50 000 * 3% € 1 500
2) Van 50 000 tot 100 000 50 000 * 8% € 4 000
3) Van 100 000 tot 175 000 75 000 * 9% € 6 750
4) Van 175 000 tot 250 000 75 000 * 18% € 13 500
5) Van 250 000 tot 500 000 250 000 * 24% € 60 000
6) Boven 500 000 500 000 * 30% € 150 000
Berekening van de totale belasting door zoon Karel te betalen
7) 1 500 + 4 000 + 6 750 + 13 500 + 60 000 + 150 000 € 235 750
Berekening van wat zoon Karel netto krijgt:
8) 1 000 000 (nalatenschap) - 235 750 (successierechten) € 764 250
Zoon Karel krijgt netto € 764 250

Situatie 2:

Philip laat € 800 000 na aan zoon Karel en € 200 000 aan de ALS Liga.
Philip woont in Brussel. (ALS Liga heeft zetel in Vlaanderen)

Wat krijgt zoon Karel en wat krijgt de ALS Liga?

Berekening van successierechten op € 800 000 door Karel te betalen
(= in de praktijk betaalt de ALS Liga dit volledige bedrag):
1) Van 0 tot 50 000 50 000 * 3% € 1 500
2) Van 50 000 tot 100 000 50 000 * 8% € 4 000
3) Van 100 000 tot 175 000 75 000 * 9% € 6 750
4) Van 175 000 tot 250 000 75 000 * 18% € 13 500
5) Van 250 000 tot 500 000 250 000 * 24% € 60 000
6) Boven 500 000 300 000 * 30% € 90 000
Berekening van de totale belasting door Karel te betalen
7) 1 500 + 4 000 + 6 750 + 13 500 + 60 000 + 90 000 € 175 750
Berekening van successierechten op € 200 000 door ALS Liga te betalen:
8) 200 000 * 8,5% € 17 000
Berekening van de totale belasting voor Karel + ALS Liga
9) 175 750 + 17 000 € 192 750
Berekening van wat de twee erfgenamen, zoon Karel + ALS Liga, netto samen krijgen:
10) 1 000 000 (nalatenschap) - 192 750 (successierechten)  € 807 250
Berekening van wat de ALS Liga netto krijgt:
11) 807 250 (netto nalatenschap) - 800 000 (deel van zoon Karel) € 7 250
ALS Liga krijgt netto € 7 250
Berekening van wat Karel netto krijgt:
12) 807 250 (netto nalatenschap) - 7 250 (deel van ALS Liga) € 800 000
Zoon Karel krijgt netto € 800 000

Verschil tussen situatie 1 en situatie 2:

In situatie 2 (met duo-legaat) krijgt zoon Karel € 800 000 netto, wat meer is dan in de eerste situatie, waarin hij € 764 250 van de volle nalatenschap van € 1 000 000 overhoudt. Daarnaast krijgt de ALS Liga € 7 250!

Uw erfgenaam erft meer en u schenkt ook nog aan het goede doel!

 

Het duo-legaat geeft je de kans een goed doel te steunen. Tegelijkertijd vergroot je de nalatenschap aan je erfgenamen omdat zij minder successierechten betalen.

 

ALS LIGA

Meer info lees je op:

giften-legaten.be

notaris.be

donorinfo.be/nl/wat-een-duolegaat

Share