Moeilijkheden met het herkennen van emoties kunnen een teken zijn van veranderingen in de frontale hersenkwab en kunnen geassocieerd zijn met gedragssymptomen bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS)

17-01-2019

De studie die tot deze bevinding kwam is getiteld 'Deficits in Emotion Recognition as Markers of Frontal Behavioral Dysfunction in Amyotrophic Lateral Sclerosis' ('Tekortkomingen bij emotieherkenning als merkers van frontale gedragsdisfunctie bij amyotrofische laterale sclerose') en verscheen in The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences.

ALS is vooral gekend om zijn ernstige en progressieve motorische symptomen, maar patiënten hebben ook last van niet-motorische symptomen, waaronder cognitieve en gedragsproblemen.

Een eerdere studie onthulde dat patiënten met ALS moeite hebben met het lezen van emoties door toedoen van microscopische veranderingen in de hersenen. Het is echter nog niet duidelijk of tekortkomingen qua emotieherkenning bij ALS zich onafhankelijk kunnen voordoen van specifieke cognitieve en gedragssymptomen die overlappen met frontotemporale degeneratie.

De gedragsvariant van frontotemporale degeneratie wordt gekenmerkt door significante veranderingen qua persoonlijkheid, intermenselijke relaties en gedrag, door toedoen van progressief zenuwcelverlies in de frontale hersenkwabben (de gebieden achter het voorhoofd) of de temporale kwabben (de gebieden achter de oren).

Een team geleid door Braziliaanse onderzoekers onderzocht het mogelijke verband tussen de herkenning van gezichtsemoties en frontale gedragssymptomen bij ALS.

Voor de studie werden 21 patiënten gerekruteerd die waren gediagnosticeerd met waarschijnlijke of feitelijke ALS en 25 gezonde vrijwilligers van dezelfde leeftijdsklasse en geslachtsverdeling.

De beoordeling bracht aan het licht dat de meeste patiënten leden aan één of ander type van gedragsstoornis, zoals gebrek aan motivatie, veranderingen in het eetpatroon, of abnormaal gedrag. Matige tot zeer ernstige apathie was het meest gangbare neuropsychiatrische syndroom. 48% van de patiënten leed eraan.

De patiënten vertoonden ook hogere angst- en depressiescores; respectievelijk 43% en 33% had last van klinisch relevante angst- en depressiesymptomen.

"We stelden vast dat angst- of depressiesymptomen mogelijk overlappen met apathie en andere kenmerken van de gedragsvariant van frontotemporale degeneratie bij ALS", zo schrijven de onderzoekers.

Over het algemeen hadden de ALS-patiënten scores die vergelijkbaar waren met de controlegevallen op de Facial Emotion Recognition Test (FERT, Gelaatsemotieherkenningstest) en de Ekman Faces Test. ALS-patiënten hadden echter meer problemen bij het herkennen van verdriet dan gezonde controlegevallen. Dit viel sterker op bij patiënten met gedragsstoornissen.

"Alles bij elkaar suggereren deze resultaten dat tekortkomingen qua emotieherkenning zich samen voordoen met frontale gedragssymptomen bij ALS", stellen ze.

Toch vond het team geen enkele correlatie tussen de FERT-scores en de mentale status, de angstgraad of de ernst van de depressieve symptomen van de patiënten. Dit suggereert dat stoornissen bij de emotieherkenning bij ALS "geen weerspiegeling zijn van stemmingsstoornissen of –tekortkomingen bij algemene cognitieve of uitvoerende functies", zeggen de onderzoekers.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS News Today

Share