Meditatietraining voor mensen die lijden aan Amyotrofische Laterale Sclerose: een gerandomiseerde klinische studie

28-03-2019

Samenvatting

Achtergrond en doel
Studies waarin onderzoek wordt verricht naar de psychologische interventies ter bevordering van het welzijn van personen die lijden aan Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) zijn ontoereikend. Het doel van de huidige studie was om het gebruik van een interventie specifiek voor ALS op basis van mindfulness te onderzoeken die de levenskwaliteit van deze groep dient te verbeteren. 

Methode
Een gerandomiseerde, open-label en gecontroleerde klinische studie werd uitgevoerd op basis van een doeltreffend meditatieprogramma specifiek voor ALS ter bevordering van de levenskwaliteit. Volwassenen die de diagnose ALS kregen binnen de achttien maanden werden willekeurig toegewezen aan ofwel de gebruikelijke zorg ofwel een acht weken durende meditatietraining die steunt op het originele stressverminderingsprogramma op basis van mindfulness en die is afgestemd op personen die lijden aan ALS. De levenskwaliteit, die geëvalueerd wordt met de ALS-specifieke Schaal voor Herziene Levenskwaliteit, gaf de oorspronkelijke resultaten weer, terwijl bijkomende resultaten ook angst en depressie, geëvalueerd met de Ziekenhuisschaal voor Angst en Depressie, en specifieke domeinen inzake levenskwaliteit opnamen. Deelnemers werden geëvalueerd bij de aanwerving en na twee, zes en twaalf maanden. De efficiëntie van de behandeling werd geëvalueerd op basis van de intentie tot genezing van een lineair gemengd model.

Resultaten
Honderd patiënten werden aangeworven tussen november 2012 en december 2014. Na verloop van tijd was er een duidelijk verschil tussen beide groepen met betrekking tot de levenskwaliteit (β = 0.24, P = 0.015, d = 0.89) Ook waren er na verloop van tijd aanzienlijke verschillen tussen beide groepen met betrekking tot angst, depressie, negatieve emoties en interactie met andere personen en de omgeving.

Conclusies
Een meditatieprogramma specifiek voor ALS is voordelig voor de levenskwaliteit en het psychologische welzijn van personen die lijden aan ALS.

 

Vertaling: Laura Van der Haegen

Bron: Wiley Online Library

Share