Langere levensduur dankzij multidisciplinaire zorg bij amyotrofische laterale sclerose in Spanje: het verband met non-invasieve mechanische ventilatie

02-07-2019

Doel: Multidisciplinaire zorg is het voorkeurszorgmodel geworden voor patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS). Men neemt aan dat de som van de interventies die verband houden met deze benadering een positief effect heeft op de overlevingsduur. De doelstelling van deze studie was de impact van een multidisciplinaire benadering op de overlevingsduur van patiënten met ALS te evalueren.

Patiënten en methodes: We verrichtten een retrospectief nazicht van prospectief verzamelde gegevens in een tertiair referentiecentrum in Spanje. De deelnemers waren patiënten die daadwerkelijk of waarschijnlijk ALS hadden, wat werd opgevangen met een multidisciplinair zorgprogramma. We vergeleken demografische en overlevingsgegevens van patiënten die daadwerkelijk of waarschijnlijk ALS hadden en die werden behandeld in een referentiecentrum met of zonder de implementatie van een multidisciplinair zorgprogramma. We voerden een tijdsafhankelijke, multivariabele overlevingsanalyse uit van het gebruik van non-invasieve mechanische ventilatie (NIMV) en gastrostomie.

Resultaten: We evalueerden achtereenvolgens 398 patiënten, van wie er 54 werden behandeld door een algemeen neuroloog en 344 in de kliniek voor multidisciplinaire zorg. De patiënten die multidisciplinaire zorg kregen, waren ouder (62 vs. 58 jaar), hadden meestal te kampen met een bulbaire ziekteaanvang (30% vs. 17,7%), en kregen vaker riluzol (88,7% vs. 29,6%, p<0,01), NIMV (48,8% vs. 29,6%, p>0,001), en voeding via gastrostomie (32,3% vs. 3,7%, p<0,01). Een Kaplan–Meier-analyse vertoonde een 6 maanden langere overlevingsduur (lograng, 16,03, p<0,001). Toepassing van het Andersen-Gill-model toonde aan dat de variabelen die verband houden met een afgenomen mortaliteit de volgende waren: gereduceerde tijd tot NIMV en gastrostomie en de duurtijd van beide. Dit voldoet aan de standaarden.

Conclusies: Multidisciplinaire zorg verhoogde de overlevingsduur van ALS-patiënten in onze studiepopulatie. Het tijdig gebruik van ademhalingshulp en gastrostomie zijn fundamentele aspecten van dit voordeel.

Sleutelwoorden: ALS, overlevingsduur, multidisciplinaire zorg, non-invasive mechanische ventilatie, gastrostomie

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Journal of Multidisciplinary Healthcare

Share