Apathie, depressie en emotionele labiliteit bij patiënten met ALS

15-02-2018

Samenvatting

De aanwezigheid van cognitieve en gedragsstoornissen bij sommige patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een gekend verschijnsel. We hebben echter nog geen volledig inzicht in de prevalentie van gedragsstoornissen en het verband tussen gedrags- en cognitieve stoornissen bij ALS. Deze studie is de eerste die systematisch cognitieve profielen onderzoekt die worden geassocieerd met apathie, depressie en emotionele labiliteit (EL) bij patiënten met ALS. De deelnemers waren 161 personen die consecutief waren doorverwezen naar de dienst Neurologie van de MDA-ALS-kliniek van het Houston Methodist Hospital. Alle patiënten voldeden aan de diagnostische criteria van de El Escorial World Federation of Neurology voor waarschijnlijke of feitelijke ALS. Alle deelnemers ondergingen een uitgebreide neuropsychologische evaluatie, waaronder het meten van de cognitie, de stemming en het gedrag. Er werden meerdere hiërarchische regressieanalyses gebruikt om de prestatie te voorspellen op neuropsychologische metingen van apathie, depressie en emotionele labiliteit.

Van de 161 patiënten werd 24,8% gediagnosticeerd met EL en 18,6% voldeed aan de criteria voor DSM-IV-TR-diagnose van een stemmingsstoornis (waaronder 9,9% met een Major Depressive Disorder (MDD, ernstige depressieve stoornis) of dysthymie, en 8,7% met een aanpassingsstoornis). Van de 117 patiënten met volledige apathiegegevens voldeed 32,5% aan de criteria voor klinisch betekenisvolle apathie. Ongeveer 22% van de patiënten leed aan twee of meer van deze neuropsychiatrische aandoeningen. Na een controle op ziekte-ernst bleek apathie verantwoordelijk voor een beduidende variantie bij het voorspellen van de prestaties op een schaal van mentale flexibiliteit, naast depressie en emotionele labiliteit. MDD noch EL konden de prestaties op om het even welke neuropsychologische schaal beduidend voorspellen. De resultaten suggereerden dat apathie, depressie en emotionele labiliteit zich tezamen voordoen, maar dissociabel zijn in het geval van ALS. Na de controle op de ziekte-ernst was alleen apathie geassocieerd met uitvoerend funtioneren.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: University of Houston

Share